15

slide1

16

Главная | База знаний | Нормативные документы | 2013

Нормативные документы 2013

1.   Огляд основних змін податкового законодавства, які набирають чинності з 01.01.2013 року

2.   Подання податкової звітності з податку на прибуток (Лист від 29.01.2013 р. N 2266/7/15-1317)

3.   Про порядок контролю за імпортними операціями

4.   Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання води у 2013 році

5.   Про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2013 році

6.   Про обчислення та сплату екологічного податку у 2013 році

7.   Щодо формування податкового кредиту на підставі тимчасових митних декларацій (Лист від 29.01.2013 р. №1387//6/15-3115)

8.   Постачання програмної продукції звільнено від оподаткування ПДВ (Лист від 25.02.2013 р. №2787/6/15/-3115)

9.   Оподаткування ПДВ операції з повернення обладнання, отриманого від нерезидента в оперативний лізінг (Лист від 29.01.2013 р. №1389/6/15-3115)

10.  Особливості заповнення деяких граф реєстру виданих та отриманих податкових накладних (ДПС від 01.03.2013 р.)

11.  Про надання відповіді (про фінансовий лізинг) (Лист від 11.02.2013 р. № 96/2/22-3210

12.  Щодо особливостей формування податкового кредиту переробними підприємствами при придбанні основних фондів (Лист від 11.02.2013 р. № 3371/7/15-33-17-16)

13.  Включення до вартості заборгованості, на яку покупець повинен зменшити витрати, трьох відсотків річних та інфляційних витрат (Лист від 21.01.2013 р. № 888/6/15-1415)

14.  Щодо деяких питань заповнення податкової накладної (Лист 16.01.2013 р. № 718/6/15-3115)

15.  Дивіденди (Лист від 15.01.2013 р. № 599/6/15-1415)

16.  Зворотня фінансова допомога (Лист від 11.02.2013 р. №1990/6/17-1216)

17.  Стосовно деяких питань заповнення податкової накладної (Лист №1284/К/15-3114 від 05.03.2013)

18.  Щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції (ЛИСТ №3360/6/15-3115 від 05.03.2013)

19.  Возвратная финансовая помощь (ПИСЬМО №1990/6/17-1216 від 11.02.2013)

20.  Про особливості застосування пільги до об'єкта житлової нерухомості (ЛИСТ №3724/6/17-3216 від 11.03.2013)

21.  Щодо термінів подання податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку (ЛИСТ №3305/6/15-2216Ф від 01.03.2013)

22.  Щодо надання роз'яснення з деяких питань діючого податкового законодавства України (ЛИСТ №2863/5/15-33-16 від 11.03.2013)

23.  Стосовно деяких питань складання податкової накладної (ЛИСТ №3341/6/15-3115 від 04.03.201)

24.  Всеукраїнській професійній громадській організації "Спілка податкових консультантів України" (ЛИСТ №4420/6/15-14-15-13 від 01.04.2013)

25.  Як поновити реєстрацію платником податку на додану вартість, якщо ви підтвердили своє місцезнаходження

26.  Щодо реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЛИСТ №7454/7/15-33-17-04 від 28.03.2013)

27.  Здійсння ремонта та/або поліпшення об'єкта оперативної оренди (лізингу) чи концесії (ЛИСТ №1126/6/23-50-0114 від 23.01.2013)

28.  Щодо реєстрації простого товариства в органах податкової служби при укладенні договорів про спільну діяльність за участі фізичної особ (ЛИСТ №4256/6/18-3115 від 19.03.2013)

29.  Про реєстрацію представництва компанії <…> платником податків і перелік необхідних документів

30.  Щодо оподаткування операцій з відчуження цінних паперів (ЛИСТ №2549/6/15-5215 від 19.02.2013)

31.  Щодо оподаткування операцій з постачання житла (Лист №18073/7/15-3417-13)

32. Щодо обліку іноземних компаній як платників податків (Лист №14101/7/99-99-18-05-01-17 від 06.08.13)

33.  Реквізити, які вказуються в податкових накладних у період перереєстрації при зміні найменування юридичної особи (Лист №12232/7/99-99-19-04-02-17 від 17.07.13)

34.  Щодо ПДВ та організації закордонних виставок (Лист №4726/6/99-99-19-04-02-15 від 12.06.13)

35.  Щодо ПДВ та виготовлення експортних товарів (Лист №7772/7/99-99-19-04-02-17 від 12.06.13)

36.  Митницям Міндоходів. Про засвідчення довідок (Лист від 25.10.2013 р. N 22250/7/99-99-15-04-01-17)

37.  Щодо формування статутного капіталу страховика. Законом України "Про внесення змін до закону України "Про страхування"

38.  Аналіз правової основи та податкових наслідків операції з продажу частки у статутному капіталі ТОВ.

39.  Порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів (Наказ Міністерства доходів і зборів України №1601/24133 від 17.09.2013)

40.  Щодо порушених в листі питань з класифікації товарів (Лист №11906/6/99-99-24-02-02-15 від 25.09.2013)

41.  Про затвердження переліку джерел інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення (Розпорядження КМУ №866-р від 23.10.2013)

42. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції (Витяг)

43. Роз’яснення Міндоходів України від 25.11.2013 р. «Порядок сплати єдиного внеску фізичними особами — підприємцями, які протягом року перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну»

44. Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування майна, яке переходить у власність банку за рішенням суду при зверненні стягнення фінансовою установою на майно майнового поручителя за невиконання зобов’язань боржника за кредитним договором (Витяг)

45.  Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування сум страхового відшкодування, які при настанні страхового випадку із предметом застави (автомобілем) виплачуються страховою компанією за договором банку-вигодонабувачу, а не фізичній особі, що одержала в банку кредит під такий автомобіль (Витяг)

46.  Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення

47.  Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення

48.  Щодо врахування витрат на рекламні та маркетингові послуги, у тому числі мотиваційних виплат (Лист Міндоходів України від 05.12.2013 № 6344/І/99-99-19-03-02-14)

49.  Щодо видачі листка непрацездатності по догляду у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (Лист ФССзТВП від 12.12.2013 № 04-06/А-3118з-1285)

50.  Щодо зарахування авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у зменшення авансових внесків з податку на прибуток (Лист Міндоходів України від 23.09.2013 № 11793/6/99-99-10-04-02-1015/4452)

51.  Рекомендації щодо застосування положень конвенцій (угод) про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна/капіталу (27.12.12 №12744/0/71-12/12-1017)

 

Компания "Сервиском аудит" надежный партнер, предоставляющий качественные и профессиональные услуги.


Главная

О компании

Услуги

Стоимость

Контакты

ЛИСТ

від 29.01.2013 р. N 1387/6/15-3115

<...>

Відповідно до пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

∙ придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

∙ придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України.

У разі ввезення товарів на митну територію України датою виникнення податкових зобов'язань є дата подання митної декларації для митного оформлення (пункт 187.8 статті 187 ПКУ).

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 ПКУ.

Згідно з пунктом 1 статті 248 глави 39 Митного кодексу України (далі - МКУ) митне оформлення розпочинається з моменту подання митному органу декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання митним органом від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, вона може подати митному органу тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов'язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації (пункт 1 статті 260 глави 39 МКУ).

Відповідно до пункту 201.12 статті 201 ПКУ у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Враховуючи зазначене, у разі здійснення операцій із ввезення на митну територію України товарів формування податкового кредиту з податку на додану вартість проводиться на підставі митної декларації (в тому числі тимчасової), оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту).

Заступник Голови

А. Ігнатов