15

slide1

16

Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 05.07.2012 N 5091-VI "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції", з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року операції з постачання програмної продукції звільнено від оподаткування податком на додану вартість.

 

Згідно розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) дата виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг - дата виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту - визначається за правилом "першої події", тобто такою датою є:

-          або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів (послуг) / дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг;

-          або дата відвантаження товарів (дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг) / дата отримання платником податку товарів (послуг).

 

Таким чином, у разі, якщо попередня оплата (аванс) за операцією з постачання програмної продукції платником податку отримана в 2012 році, а підписання акта з постачання такої продукції та остаточний розрахунок по такій операції відбулись в 2013 році, то оподаткуванню податком на додану вартість підлягає та частина вартості програмної продукції, що була сплачена постачальнику в 2012 році. Решта вартості такої продукції, сплаченої постачальнику в 2013 році, звільняється від оподаткування податком на додану вартість.

 

 

Заступник Голови

А. П. Ігнатов