15

slide1

16

Огляд основних змін податкового законодавства, які набирають чинності з 01.01.2013 року

 

Податок на прибуток


З 1 січня 2013 року починає діяти новий розмір ставки податку на прибуток підприємства - 19% (п. 10 підр. 4 р ХХ ПКУ).

Для суб'єктів індустрії програмної продукції буде застосовуватись пільгова ставка оподаткування 5%.

Платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням постійних та тимчасових податкових різниць починаючи зі звітних періодів 2013 року. Методологія розрахунку цих різниць набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Платники податків (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових організацій та платників податків з річним оподатковуваним доходом за минулий рік менше десяти мільйонів гривень) сплачують авансовий внесок з податку на прибуток;

Авансові платежі з податку на прибуток сплачуються щомісячно в розмірі 1/12 розрахованої суми податку на прибуток за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

Розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні 12 місяців подається разом із річною декларацією. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань;

Новоутворені підприємства, неприбуткові організації та платників податків з річним оподатковуваним доходом за минулий рік менше 10 млн грн сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації без подання декларації за перший квартал, півріччя, три квартали.

У січні - лютому 2013 року авансовий внесок з податку на прибуток повинен розраховуватися в розмірі 1/9 податку, нарахованого в декларації за дев'ять місяців 2012 року та сплачуватись протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця (тобто до 18 січня та до 20 лютого).

ДПСУ наголошує, що останній день сплати авансового внеску в січні – 18.01.2013р.

З 1 січня 2013 року податковий орган під час проведення перевірки має право направити запит на обґрунтування платником податків рівня звичайних цін, на який останній зобов'язаний відповісти або послатися на те, що податковий орган повинен самостійно обґрунтувати, що застосовані ціни не відповідають рівнюзвичайних цін.

Вступила в дію ст. 39ПКУ.

 

Операції з цінними паперами

Операції з відчуження цінних паперів (їх контрактна вартість) та операції з деривативами є об’єктом особливого акцизного податку за ставками:

 1. 0% від суми операції з продажу цінних паперів на фондовій біржі;

 2. 0% від суми операції з деривативами на фондовій біржі;

 3. 0,1% від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі;

 4. 1,5% від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі;

 5. 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

Особливий акциз не сплачують особи, що здійснюють операції з відчуження:

 • акцій ощадних (депозитних) сертифікатів;

 • акцій приватних акціонерних товариств;

 • корпоративних прав у відмінній від цінних паперів формі

 • цінних паперів, корпоративних прав у відмінній від цінних паперів формі,, емітованих нерезидентами.

Ставка податку на прибуток підприємств з операцій з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та операцій з деривативами (що оподатковуються акцизним податком)- 10%.

ДПСУ затвердила узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку відображення в податковому обліку суб'єктами господарювання операцій з цінними паперами (наказ від 21.12.2012 р. № 1160).

У декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2012-2015 рр.., у платників з доходом за 2011 не менше 1 млн. грн. враховується лише 25% суми збитків від операцій з цінними паперами, що рахуються станом на 01.01.2012 р., (якщо у такому від'ємному фінансовому результаті не містяться витрати на придбання цінних паперів, що не були продані станом на 01.01.2012р.)ПДВ

Тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

Надання послуг платіжних систем, пов’язаних з переказом коштів, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

ДПСУ зазначила, що незалежно від наявності або відсутності податкових зобов'язань та податкового кредиту у відповідному звітному періоді, платник податків зобов'язаний додавати до декларації з ПДВ, яка подається навіть з прочерками, копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді за відповідний звітний період

(Лист ДПСУ від 13.12.2012 р. № 70820/61-12/18-8515).

ДПСУ в узагальнюючій податковій консультації щодо складання зведеної податкової накладної зазначила:

Підставою для складання зведених податкових накладних є одночасне дотримання всіх наступних умов:

- безперервний або ритмічний характер поставки;

-постійні зв'язки постачальника з покупцем;

- обов'язкове підтвердження фактичних обсягів постачання товарів/послуг реєстром ТТН чи інших відповідних супроводжуючих документів, згідно з якими здійснено поставку.

Визначена договором або фактична ритмічність оплати не є самостійною підставою для складання зведеної податкової накладної.

(наказ ДПСУ від 21.12.2012 р. № 1177).

Згідно з п. 200.8 ПКУ до декларації на отримання бюджетного відшкодування додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування та оригінали митних декларацій. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається митним органом органу податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису не пізніше наступного робочого дня після її оформлення.

Згідно з п. 18 Порядку заповнення та подання звітності з ПДВ у разі наявності експортних операцій (заповнення рядка 2.1 декларації) до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта). Платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, оригінали митних декларацій (примірників декларанта) подають окремо у порядку, визначеному для подання податкової звітності в паперовому вигляді.

Електронна ВМД вважається оформленою за наявності внесеної до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Інформація про оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним цифровим підписом посадової особи митного органу.

(Лист ДПСУ від 11.12.2012 р. № 11241/0/71-12/10-1117/4680).

До 01.07.2013 р. призупинено дію пп. «ї» п. 201.1 ПКУ щодо використання реквізиту податкової накладної, - дата і номер митної декларації.
(Закон від 20.11.2012 р. № 5503-VI)

 

Збір за спеціальне використання води.

 

ДПСУ в узагальнюючій податковій консультації зазначила наступне:

1. Починаючи з 01.07.2012 р. водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, не є платниками збору, а значить можуть не подавати звітність зі збору починаючи з III кварталу 2012.

При використанні води як для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, так і в будь-яких інших цілях, водокористувачі сплачують збір на загальних підставах за весь обсяг фактично використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

2. Якщо суб'єкт господарювання при здійсненні господарської діяльності використовує воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, має дозвіл на спеціальне водокористування (договір з постачальником води) і надає в оренду власне приміщення (нежитлове або житлове) іншому суб'єкту господарювання, який:
- використовує воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, то такі орендодавець і орендар не є платниками збору;
- не має окремого дозволу на спеціальне водокористування (договору з постачальником води) і використовує воду на потреби, не пов'язані з власними питними і санітарно-гігієнічними потребами, платником збору є орендодавець приміщення за весь фактичний обсяг використаної води (в тому числі за фактичний обсяг води, використаної орендарем)

(наказ ДПСУ від 21.12.2012 р. № 1180).

 

Єдиний податок

 

Відсутність в облікових даних фізособи-підприємця виду діяльності згідно з КВЕД-2010 не може бути підставою для визнання недійсним виданого в 2012 році Свідоцтва платника єдиного податку, в якому вказані види діяльності згідно з КВЕД-2005.

Відсутність в облікових даних платника податку (крім новостворених) виду діяльності згідно з КВЕД-2010 також не може бути підставою для відмови у видачі Свідоцтва платника єдиного податку на 2013 рік.

Після приведення видів діяльності у відповідність до КВЕД-2010 у реєстраційні дані фізособи - платника єдиного податку вносяться відповідні зміни в Свідоцтво платника єдиного податку. (Лист ДПСУ від 13.12.2012 р. № 11394/0/71-12/17-1217).

ДПСУ в узагальнюючій податковій консультації зазначила:

Якщо фізособа-підприємець вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, готівку, яка на момент внесення вже була відображена у Книзі, то в платіжному дорученні вказується призначення платежу - виручка за певний період. Таким чином, зазначена виручка повторно не включається до доходу платника єдиного податку.
При цьому сума коштів, внесених на поточний рахунок за певний період, не повинна перевищувати суму доходу, відображену в Книзі за відповідний період

(наказ ДПСУ від 24.12.2012 р. № 1183).

Мінфін виклав в новій редакції форми декларацій з єдиного податку.

(Наказ Мінфіну від 07.11.2012 р. № 1159).

 

ЄСВ

Роботодавцю, який протягом календарного року створив нове робоче місце з заробітною платою вище трьох мінімальних заробітних плат, протягом наступного року компенсуються 50% суми ЄСВ за відповідну особу.

Роботодавцю, який працевлаштовує не менше ніж на два роки на нове робоче місце безробітних громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, компенсується ЄСВ за відповідних осіб за один рік.

ПФУ нагадав, що роботодавці зобов'язані сплачувати ЄСВ не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним.

За несплату або несвоєчасну сплату внеску накладається штраф у розмірі 10% суми недоплати.
На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення починаючи з першого календарного дня, наступного за днем завершеннястрокусплати, додняфактичноїсплати включно.

Крім того, за порушення встановленого порядку нарахування ЄСВ органи Пенсійного фонду застосовують до посадових осіб адміністративний штраф у розмірі від 20 до 30 НМДГ

Листом № 26026/03-20 від 08.11.12 ПФУ зазначив оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством включаються до бази нарахування ЄСВ.

(листи ПФУ від 04.09.2012 р. № 20325/03-20 та від 16.11.2012 р. № 26952/03 -10).

ПФУ зазначив, що виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, абонементів у групи здоров'я, передплата газет та журналів, протезування тощо) належать до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Витрати підприємства на оплату таких виплат є базою для нарахування та утримання єдиного соцвнеску

(Лист ПФУ від 08.11.2012 р. № 26026/03-20).

 

ЗЕД

 

НБУ в ході роз'яснення порядку дії обов'язку підприємств з продажу половини валютної виручки і скорочення термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями із 180 до 90 днів зазначив наступне:

1. Постанова № 475 не містить винятків щодо здійснення продажу іноземної валюти, що надійшла у вигляді валютної виручки резидентів від продажу товарів за зовнішньоекономічними договорами. Усі надходження такої іноземної валюти підлягають обов'язковому продажу на загальних підставах незалежно від виду зовнішньоекономічної діяльності резидентів.

Незалежно від наявності у клієнта перед банком зобов'язань за кредитними, депозитними та іншими договорами, іноземна валюта, що надійшла у вигляді валютної виручки резидентів, підлягає обов'язковому продажу в порядку, встановленому Постановою № 475.

2. Якщо згідно з нормами цивільного законодавства та укладених договорів право власності на кошти в іноземній валюті не належить резидентам-посередникам, такі надходження підлягають подальшому перерахуванню на рахунки їх власників.
Уповноважені банки, що обслуговують цих власників, здійснюють обов'язковий продаж надходжень в іноземній валюті відповідно до вимог Постанови № 475.
Обов'язковий продаж винагороди в іноземній валюті за надання посередницьких послуг, що надходить на користь резидентів-посередників, здійснюють уповноважені банки, що обслуговують цих посередників.

3. Власні кошти резидента, які були перераховані на користь нерезидента і повернуті на адресу резидента у зв'язку з тим, що взаємні зобов'язання повністю або частково не виконані, не підлягають обов'язковому продажу відповідно до вимог Постанови № 475.

4. Незалежно від дати укладення зовнішньоекономічного договору, якщо авансовий платіж за імпортним договором або поставка товару за експортним договором здійснюються в період дії Постанови № 475, то на такі операції поширюються вимоги щодо завершення цих операцій у 90-денний термін.

5. В період дії Постанови № 475 банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування виручки за цією операцією на його поточний рахунок. Таким чином, у разі проведення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті, банк знімає відповідну експортну операцію резидента з контролю після зарахування іноземної валюти та гривневого еквівалента, отриманого в результаті обов'язкового продажу іноземної валюти, на поточні рахунки цього резидента.

7. Валютна виручка, що надходить на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, підлягає продажу на загальних підставах відповідно до вимог Постанови № 475.

8. Вимога п. 1 Постанови № 476 про продаж на міжбанківському валютному ринку України поширюється на всі надходження з-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в сумі, яка дорівнює або перевищує еквівалент 150000 грн. на місяць.

(Лист НБУ від 05.12.2012 р. № 29-209/12263).

 

Трудові відносини

 

З 01.01.2013 р. набрав чинності новий Закон № 5067 про зайнятість населення. Новелою є норма про встановлення квоти в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік для працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці громадян підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб.

 

Облік


Мінфін в листі від 07.11.2012 р. № 31-08410-07-10/ 26689 зазначає:

Первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватися інша мова у порядку, визначеному законодавством.

Вартість послуг із забезпечення функціонування веб-сайту, в залежності від його функціонального призначення, відноситься або на адміністративні витрати, або на витрати збуту.

 

Інше

 

ВРУ прийняла Закон про внесення змін до Податкового кодексу України.

Законом підвищено ставки:

 1. акцизного податку;

 2. збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

 3. екологічного податку;

 4. плати за землю;

 5. збору за користування радіозв'язком;

 6. збору за спеціальне водокористування;

 7. збору за заготівлю деревини.

Адміністрування податків:

 

1)Платникам заборонено подавати уточнюючі розрахунки до декларацій за будь-який звітний період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом, не тільки при проведенні виїзних податкових перевірок, але й невиїзних.

2)Введено новий вид документальної невиїзної позапланової перевірки - електронна, яка проводиться на підставі заяви, поданої суб'єктом господарювання з незначним ступенем ризику за місцем податкового обліку.

 

Єдиний податок


Для платників 5 і 6 груп:

-знято обмеження щодо кількості найманих працівників;

-знижені ставки з 7% і 10% до 5% і 7%.

Передбачено включення до складу доходу платника 5 групи, який є платником ПДВ, суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (за датою списання).

Для платників 2 групи змінений звітний період з кварталу на рік.

З 1 січня вступає у дію порядок укладення та виконання договорів про ціноутворення для цілей оподаткування між великими платниками податків та ДПС. Ціль даного договору полягає у визначенні методів ціноутворення та їх застосуванні для цілей оподаткування.

Набули чинності Закони від 06.12.2012 р. № 5518-VI та № 5519-VI.

Додано дві нові функції органів податкової служби:

- контроль за дотриманням суб'єктами господарювання встановлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів;

- узгодження рішень НКЦПФР по встановленню ознак фіктивності емітента цінних паперів.