15

slide1

16

Інформаційне повідомлення згідно законопроєкта «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи)»

Законопроект № 1578 є прямим нащадком законопроекту 5079, проте як і оголошувалось п.Луценко врахував деякі норми, які різко критикувались бізнесом. Законопроект ще не прийнято, чекаємо на його прийняття.

 

Податок на прибуток:

 • розраховувати об’єкт оподаткування на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, щодо амортизації необоротних активів, резервів (забезпечень) та фінансових операцій (ст.134.1.1);
 • Скасовано  32 обмеження по врахуванню витрат (скасовуються обмеження витрат на навчання, маркетинг, рекламу, відрядження, благодійність, страхування, в тому числі добровільне медичне страхування працівників, та інше);
 • податкові різниці визначатимуть платники податку на прибуток, що мають дохід більше 20 млн. грн. на рік, або 5% від загальної кількості платників. Тобто, 95% платників податку можуть визначати податок на прибуток підприємств за даними фінансової звітності без визначення різниць.

Податок на доходи фізичних осіб:

 • для заможних громадян запровадити разове ("нульове") декларування доходів, майна та фінансового стану, в тому числі одержаних з порушенням законодавства України з питань оподаткування, валютного регулювання (формування "вхідного" залишку для подальшого контролю видатків (ст. 39.7));

В подальшому порівнянню підлягатимуть доходи та джерела таких доходів (доходи, задекларовані особою самостійно; доходи подружжя, осіб, які мають спільний побут; заощадження; суми зменшення неповернутих (виданих) позик (кредитів) або інших боргових зобов’язань за цивільно-правовими договорами, інш).

-  декларування добровільне – обов’язковість не передбачається;

-  для громадян, які не подадуть декларацію задекларованими вважатимуться вартість активів у розмірі 200 тисяч гривень та вартість інших активів, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку станом на 1 січня 2015 року;

-  при декларуванні готівкових коштів у сумі понад 200 тисяч гривень такі кошти мають бути внесені на рахунки в банки до дня подання декларації та зберігатись на них не менше року з дня внесення на банківський рахунок;

у разі порушення строків перебування таких коштів на рахунках в банках фізична особа повинна протягом місяця з дня зняття коштів з банківських рахунків сплатити до бюджету 3 відсотки від знятої суми;

у разі декларування готівки у сумі понад 200 тисяч гривень без внесення на банківські рахунки, фізична особа протягом місяця з дня завершення терміну здійснення разового декларування (31 жовтня 2015 року) повинна сплатити до бюджету 3 відсотки від задекларованої суми;

 • запровадити оподаткування великих заробітних плат шляхом зміни шкали оподаткування (в розрахунку на місяць):

-  15% – для доходів до 10 мінімальних заробітних плат;

-  20% – для доходів понад 10 МЗП (з суми перевищення);

 • підвищити ставку податку для пасивних доходів (процентів, інвестиційного прибутку, роялті) з 15% до 20% (ст. 167.5.1, 2, 3);
 • зберегти на 2015 рік чинне обмеження стандартної податкової соціальної пільги у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року;
 • вирівнювання ставок оподаткування для заробітної плати шахтарів (виключена ст. 167.4 );
 • вирівнювання навантаження щодо доходів у вигляді спадщини вартість якої перевищує 1 млн. грн., яку отримують особи першого ступеня споріднення (з суми перевищення) (Ст. 174.2.1)  ;
 • знизити діючий поріг оподаткування пенсій з десяти тисяч гривень на місяць до трьох розмірів МЗП, та оподатковувати суму перевищення за ставкою 15%  (Ст ПКУ 164.2.19).

Податок на додану вартість:

 • продовжити до 31 грудня 2017 року включно дію норм щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур за винятком с/г підприємств-виробників;

Водночас передбачено доручити Уряду 1 квітня 2015 року, за результатами аналізу функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість протягом І кварталу 2015 року, прийняти рішення щодо доцільності внесення змін до Податкового кодексу України в частині перегляду терміну введення в дію пункту 197.21 статті 197 Податкового кодексу України стосовно оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур.

 • вирівнювання навантаження для операцій з постачання:

-    послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами;

-    послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я;

-   періодичних видань друкованих засобів масової інформації, навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, а також доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації (передбачено пільгу лише для операцій з підготовки до видання та постачання книжок українською мовою, крім видань еротичного та рекламного характеру);

 • з метою удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ, яка запроваджується з 1 січня 2015 року, а також недопущення неоднозначного трактування окремих норм, що регламентують порядок такого адміністрування передбачається:

-  запровадити перехідний період (до 1 квітня 2015 року), протягом якого:

штрафи за порушення терміну реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до 10 днів не застосовуються;

податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі реєструються без застосування обмежень;

-                     враховувати (за заявою платника) суми залишків бюджетного відшкодування та від’ємного значення, що були задекларовані до 01.01.2015, шляхом збільшення розміру суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (з одночасним збільшенням податкового кредиту на відповідну суму):

без проведення перевірок - у розмірі, що не перевищує 6/12 податкового кредиту, задекларованого в податкових деклараціях з податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців (4 квартали);

решту сум - після проведення відповідних перевірок;

-                      встановити, що з 1 квітня 2015 року платникам податку автоматично збільшується розмір суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на суму середньомісячного розміру суми податку, задекларованих платником до сплати до бюджету за останні 12 звітних (податкових) місяців/ 4 кварталів («овердрафт»);

-                     надати право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування платникам податку, які не мають необоротних активів в достатніх розмірах, проте відповідають іншим критеріям, за умови, що такі платники матимуть фінансову гарантію на суму заявленого бюджетного відшкодування, видану на один рік банківською установою, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (у разі, якщо за результатами перевірки платника виявлено безпідставно заявлену до відшкодування суму ПДВ, гарантія має бути подовжена до 3 років);

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності:

 • оптимізація кількості груп платників єдиного податку до чотирьох із збереженням чинного максимального розміру доходу, який дозволяє перебувати на спрощеній системі оподаткування з 6 груп до 4 із збільшенням  граничного доходу для платників 1-2 груп;
 • фіксований сільськогосподарський податок трансформується у єдиний податок 4 групи;
 • Запроваждено зміни до визначення доходу у разі продажу основних засобів, а саме в разі якщо основний засіб, шо відчужується, був введений в експлуатацію до 12 місяців до моменту відчуження – дохід визначатиметься як сума отриманих коштів,  в інших випадках – дохід визначатиметься як і раніше.