15

slide1

16


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.01.2015 р. № 1237/7/99-99-20-03-01-17

Про зміни у ведені оболіку платежів


Головні управління ДФС в областях, м.Києві,
Міжрегіональне головне управління ДФС –
Центральний офіс з обслуговування великих
платників та митниці

Відповідно до закону України від 28.12.2014 № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та внесених змін до Бюджетного і Податкового кодексів України направляємо для використання в роботі Зміни до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затверджені наказом Державної казначейської служби України від 06.01.2015 № 4 (додаток 1), та повідомляємо про відповідні зміни, внесені до інформаційної облікової системи органів ДФС (додаток 2).

Звертаємо увагу, що зарахування платежів на рахунки з обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів, що відкриті відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та наказу Державної казначейської служби України від 06.01.2015 № 4 «Про затвердження змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету», розпочнеться з 26.01.2015.

Додатки: на 7 арк. у 1 прим.

Директор Координаційно-
моніторингового департаменту
М.В. Мокляк
Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної

казначейської служби України

06.01.2015  № 4

Зміни до Довідника відповідності символу звітності
коду класифікації доходів бюджету

Балансовий рахунок

Код класифікації доходів бюджету

Символ

Назва

Примітка

3111

11024700

176

Податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють діяльність з випуску та проведення державних лотерей

доповнити

3111

13060000

199

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

доповнити

3111

14021300

177

Електрична енергія

доповнити

3111

14022300

178

Виноробна продукція (при придбанні акцизних марок)

доповнити

3111

15010800

180

Спеціальне мито

доповнити

3111

15010900

181

Антидемпінгове мито

доповнити

3111

15011000

182

Компенсаційне мито

доповнити

3111

15011100

183

Додатковий імпортний збір

доповнити

3111

22012600

001

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

доповнити

3111

22012700

300

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

доповнити

3111

22012800

303

Плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

доповнити

3111

41010100

134

Реверсна дотація

змінити назву коду

3121

22012700

300

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

доповнити

3121

22012800

303

Плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

доповнити

3121

50080100

211

Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами

доповнити

3125

25020400

279

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

доповнити

3131

22012700

300

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

доповнити

3131

22012800

303

Плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

доповнити

3141

14040000

531

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

доповнити

3141

14040001

872

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

доповнити, відкривається тільки для міст з районним поділом (Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Київ)

3141

18010300

512

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

доповнити

3141

18010400

513

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

доповнити

3141

18011000

715

Транспортний податок з фізичних осіб

доповнити

3141

18011100

716

Транспортний податок з юридичних осіб

доповнити

3141

18050500

533

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

доповнити

3141

18050501

867

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

доповнити, відкривається тільки для міст з районним поділом (Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Київ)

 

3141

41020100

557

Базова дотація

змінити назву коду

3141

41020600

562

Стабілізаційна дотація (бюджети: обласний та міста Києва)

змінити назву коду

3141

41020601

563

Стабілізаційна дотація (бюджети: районів та міст обласного значення)

змінити назву коду

3141

41020602

564

Стабілізаційна дотація (бюджети: районів у містах)

змінити назву коду

3141

41020603

565

Стабілізаційна дотація (бюджети: міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)

змінити назву коду

3141

41030600

589

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (бюджети: обласний та міста Києва)

змінити назву коду

3141

41030601

590

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (бюджети: районів та міст обласного значення)

змінити назву коду

3141

41030602

591

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (бюджети: районів у містах)

змінити назву коду

3141

41030603

592

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (бюджети: міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)

змінити назву коду

3141

41031300

637

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків) (бюджети: обласний та міста Києва)

доповнити

3141

41031301

638

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків) (бюджети: районів та міст обласного значення)

доповнити

3141

41031302

639

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків) (бюджети: районів у містах)

доповнити

3141

41031303

640

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків) (бюджети: міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)

доповнити

3141

41033500

680

Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: обласний та міста Києва)

доповнити

3141

41033900

665

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: обласний та міста Києва)

доповнити

3141

41033901

666

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: районів та міст обласного значення)

доповнити

3141

41034200

667

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: обласний та міста Києва)

доповнити

3141

41034201

668

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (бюджети: районів та міст обласного значення)

доповнити

3151

41034900

675

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (бюджети: обласний та міста Києва)

доповнити

3151

41034901

676

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (бюджети: районів та міст обласного значення)

доповнити

3151

41034902

677

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (бюджети: районів у містах)

доповнити

3151

41034903

678

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (бюджети: міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань)

доповнити

3321

14040001

872

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

доповнити, відкривається тільки для міст з районним поділом (Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Київ)

3321

18050501

867

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

доповнити, відкривається тільки для міст з районним поділом (Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Київ)

 

 

 

Додаток 2

 

Зміни до довідника SPR_KF:

Доповнено формами інтегрованих карток за кодами:

SHOUT

KF

D_BEGIN

D_END

11024700

06

05.01.2015

31.12.2999

13060000

06

05.01.2015

31.12.2999

14021300

06

05.01.2015

31.12.2999

14022300

06

05.01.2015

31.12.2999

14040000

06

05.01.2015

31.12.2999

14040001

06

05.01.2015

31.12.2999

15010800*

15

05.01.2015

31.12.2999

15010800*

06

05.01.2015

31.12.2999

15010900*

15

05.01.2015

31.12.2999

15010900*

06

05.01.2015

31.12.2999

15011000*

15

05.01.2015

31.12.2999

15011000*

06

05.01.2015

31.12.2999

15011100*

15

05.01.2015

31.12.2999

15011100*

06

05.01.2015

31.12.2999

18010300

06

05.01.2015

31.12.2999

18010400

06

05.01.2015

31.12.2999

18011000

06

05.01.2015

31.12.2999

18011100

06

05.01.2015

31.12.2999

18050500

06

05.01.2015

31.12.2999

18050501

06

05.01.2015

31.12.2999

50080100

15

05.01.2015

31.12.2999

 

* - відкривається для митних платежів в ГУ ДФС