15

slide1

16


Україна
Хмельницька міська рада
Рішення позачергової сорок сьомої сесії
№2 від 21.01.2015 р.
Про встановлення місцевих податків і зборів в м.Хмельницькому та втрату чинності рішень міської ради

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету, комісії з гуманітарних питань та комісії з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та підприємництва, на виконання пункту 4 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити місцеві податки в м.Хмельницькому:

1.1. Встановити в м.Хмельницькому податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м.Хмельницькому згідно з додатком 1.

1.3. Робочій групі, створеній згідно розпорядження від 13 січня 2015 року №5-р, в місячний термін надати пропозиції щодо встановлення диференційованих ставок податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості в залежності від місця розташування (зональності) і типів таких об’єктів нерухомості, ставок єдиного податку, а також плати за землю в 2015 році.

1.4. Встановити в м.Хмельницькому плату за землю. В 2015 році плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли на 31 грудня 2014 року.

1.5. Встановити в м.Хмельницькому транспортний податок.

1.6. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку згідно з додатком 2.

1.7. Встановити в м.Хмельницькому єдиний податок.

1.8. Затвердити ставки єдиного податку:

- для платників першої групи у розмірі 10% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, згідно з додатком 3;

- для платників другої групи у розмірі 20% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, згідно з додатком 4.

 

2. Встановити місцеві збори в м.Хмельницькому.

2.1. Встановити в м.Хмельницькому збір за місця для паркування транспортних засобів.

2.2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних засобів в м.Хмельницькому згідно з додатком 5.

2.3. Затвердити Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, на території м.Хмельницького згідно з додатком 5.1.

2.4. Встановити в м.Хмельницькому туристичний збір.

2.5. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору в м.Хмельницькому згідно з додатком 6.

 

3. Визнати такими, що втратили чинність: рішення 5-ї сесії міської ради від 30.03.2011 року №60 "Про встановлення місцевих зборів в м.Хмельницькому"; рішення 13-ї сесії міської ради від 14.12.2011 року №2 "Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб в м.Хмельницькому та втрату чинності рішень сесій міської ради"; рішення 14-ї сесії міської ради від 11.01.2012 року №5 "Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в місті Хмельницькому".

 

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О.Віннікова та ДПІ у м.Хмельницькому.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

Cекретар міської ради К.Чернилевський

 

Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від 21.01.2015р. No2
ПОЛОЖЕННЯ
про
порядок обчислення та сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельного
податку, в
м.Хмельницькому.
1. Загальні пол
оження
.
1.1. Податок на
нерухоме
майно
,
відмінне від земельної ділянки,
встановлюється
згідно
з Податковим кодексом України.
1.2. Наведені у цьому Положенні термін
и вживаються у такому значенні:
-
об’єкти
житлової нерухомості
-
будівлі, віднесені до житло
вого
фонду, дачні та садові
будинки.
Об’єкти
житлової нерухомості поділяються на такі типи:
а) житловий будинок
-
будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог,
встановлених законом, іншими нормативно
-
правовими актами, і призначена для постійно
го
у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та
житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу
-
житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із
ж
итлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
б) прибудова до житлового будинку
-
частина будинку, розташована поза контуром
його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше)
спільну капітальну стіну;
в) квартира
-
із
ольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для
постійного у ньому проживання;
г) котедж
-
одно
-
, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для
постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
ґ) кімнати у багатосім
ейних (комунальних) квартирах
-
ізольовані помешкання в
квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
д)
садовий будинок
-
будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях
нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інжен
ерного обладнання не
відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
е)
дачний будинок
-
житловий будинок для використання протягом року
з метою
позаміського відпочинку
;
О
б'єкти нежитлової нерухомості
-
будівлі, приміщення, що не віднесені відпо
відно до
за
конодавства до житлового фонду.
У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні
-
готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні
бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні
-
будівлі фінансового обслуговування, адміністративно
-
побутові
будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні
-
торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони
та зали для ярмарків, станції технічного обслуго
вування автомобілів, їдальні, кафе,
закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі
підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі
-
гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
ґ) будівлі промислові та скл
ади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
е) господарські (присадибні) будівлі
-
допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких
належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні,
бойлерні, трансфо
рматорні підстанції тощо;
є) інші будівлі.
2. Платники податку
.
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є
власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебу
вання об'єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій
власності кількох осіб, платником податку є кожна
з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб
-
власників, визначена за їх згодою, якщо інше не вс
тановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній
власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб
за належну їй частку.
3. Об'єкт оподаткування
3.1.
Об'єктом опо
даткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі
його частка.
3.2.
Не є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, а тако
ж організацій, створених ними в
установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного
бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зона
х відчуження та
безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним
станом, визна
на такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;
д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям
-
сиротам,
дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими
відповідно до закону, дітям
-
інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але
не більше одного такого об'єкта на дитину;
е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання
малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих а
рхітектурних формах
та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення
промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для
використання безпосередньо у сільськогоспо
дарській діяльності;
з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової
нерухомості
, в тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх
часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на
підставі даних Державного реєстру речових прав на нерух
оме майно, що безоплатно
надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі
оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право
власності.
4.3
. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової н
ерухомості, в тому числі їх
часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами
самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі
документів, що підтверджують право власності на такий об'єк
т.
5.
Пільги із сплати податку
5.1.
База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,
що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості
-
на 60 кв. м
етрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості
-
на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового
бу
динку/будинків, у тому числі їх часток),
-
на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період
(рік).
5.2.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової
нерухомості, для фізични
х осіб не надаються на:
-
об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує
п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого
самоврядування;
-
об'єкти оподаткування, що використовуються їх
власниками з метою одержання
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій
діяльності).
6. Ставка податку
.
6.1. Ставки
податку для об'єктів житлової
нерухомості встановлюються
у розмірі
0,5
відсотка
розмі
ру мінімальної за
робітної плати
, встановленої законом на 1 січня звітного
(календарного) року
за 1 кв.м. бази оподаткування.
6.2. Ставки податку для
нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних
та юридичних осіб,
встановлюют
ься у розмірі 0,5
відсотка
розміру
мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (календарного) року за 1 кв.м. бази
оподаткування.
6.3. Диференційовані ставки податку для
об’єктів
житлової та нежитлової нерухомості
в залежності від місця розташування
(зональності)
та типів таких об’єктів
нерухомості
в
становлюються окремим рішенням.
7. Податковий період
.
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
8. Порядок обчислення суми податку
.
8.1.
Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової
нерухомості, які перебувають
у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси
(місцем реєстрації) власника такої нерухомості
.
8.2.
Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які
перебувають у
власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем
податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної
площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
8.3.
Податкове/податк
ові повідомлення
-
рішення про
сплату суми/сум податку,
та
відповідні платіжні рекві
зити
надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим
органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за
базовим податковим (зв
ітним) періодом (роком).
8.4.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової
нерухомості податок сплачується фізичною особою
-
платником починаючи з місяця, в якому
виникло право власності на такий об'єкт.
8.5.
Контролюючі органи за м
ісцем проживання (реєстрації) платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку
податкові повідомлення
-
рішення про с
плату податку у порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і
митну політику.
8.6.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень
-
рішень
про сплату податку фізичн
им особам
-
нерезидентам здійснюють контролюючі органи за
місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у
власності таких нерезидентів.
8.7.
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого
орг
ану за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
-
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності платника податку;
-
розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової не
рухомості, що
перебувають у власності платника податку;
-
права на користування пільгою із сплати податку;
-
розміру ставки податку;
-
нарахованої суми податку.
8.8. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що
здійснюють реєстрац
ію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15
-
денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим
органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта
нерухомого майна
станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
8.9. Платники податку
-
юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом
на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому орг
ану за
місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у
порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними
частками поквартально.
8.10.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової
та/або нежитлової
нерухомості декларація юридичною особою
-
платником подається протягом 30 календарних
днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з
місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
9. По
рядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування
податком
.
9.1.
У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до
іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за
періо
д з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на
зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника
-
починаючи з місяця, в якому
виникло право власності.
9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення
-
ріше
ння новому власнику
після отримання інформації про перехід права власності.
10. Порядок сплати податку
.
10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткуванн
я і
зараховується до бюджету м.
Хмельницького згідно з положеннями Бюджетн
ого кодексу
України.
11.
Строки сплати податку
.
11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами
-
протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення
-
рішення;
б) юридичними особами
-
авансовими внесками щокварт
алу до 30 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Секретар міської ради
К.
Чернилевський