15

slide1

16

Главная | База знаний | Наши статьи
fb google-plus
 
Наши статьи
"З 2018 року норма щодо класифікації підприємство по розміру з’явилась у законі «Про бухгалтерський облік та... "
 
" Зміни з якими слід ознайомитись платникам єдиного податку у 2018 році... "
 
"Нарахування та сплата ЄСВ підприємцем за себе та за своїх співробітників в умовах реформи 2018 року"
 
"Нарахування та сплата ЄСВ підприємцем за себе та за своїх співробітників в умовах реформи 2017 року"
 
" Веб-сайт может создаваться предприятием как  самостоятельно (собственными  специалистами), так и с помощью третьих лиц... "
 
" Зміни з якими слід ознайомитись платникам єдиного податку у 2017 році... "
 
"Готовя годовую отчетность, не следует забывать, что согласно международным стандартам, в составе отчетности необходимо раскрывать достаточно много информации…"
 
"Визначення бази оподаткування ПДВ для постачання товарів,послуг.Самостійно виготовлена продукція, товари,послуги..."
 
"Для чого створюють підприємства? Для того щоб отримувати зиск. Звичайно, існують підприємства, які створені заради іншої мети – захоплення ринку для материнської компанії, соціальної спрямованості, і тому подібне..."
 
" Зміни з якими слід ознайомитись платникам єдиного податку... "

"Наведемо зміни, які чинні з 01.07.2015 року порівняно із редакцією І половини 2015 року…"
 
"Оподаткування операцій із нерезидентами з 2015 року…"
 
" Бухгалтерський облік операцій із статутним капіталом визначається Інструкцією про застосування плану рахунків та наступними українськими стандартами"
 
"Законотворці визнали, що перша спроба реформи ЄСВ була не вдалою, та прийняли законопроект 1863…"
 
"З 01.01.2015 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України (закон №71), яким до переліку майна, які обкладаються податком на нерухомість внесено нежитлові приміщення…"
 
"Формування  підприємства починається із рішення засновників, в якому крім інших питань обговорюється і статутний капітал. В даній статті буде розглянуто правові засади статутного капіталу та облік статутного капіталу  підприємств найпоширеніших організаційно – правових форм ТОВ, ПП та АТ крім державної власності та підприємств фінансової сфери діяльності…"
 
"Підприємства за різних причин можуть зіткнутись із ситуацією відсутності діяльності (як новостворені, так і ті, що створені давно), і відповідно із питанням необхідності подачі нульових звітів та декларацій, та виплати чи невиплати зарплати директору…"
 
"Використання РРО по-суті не є складним, проте штрафи щодо помилок використання РРО є одними з найбільших та викладені в таблиці …"
 
"Власники підприємств реалізовують своє право на прибуток підприємства через розподіл прибутку підприємства. Дане право власників описане в ст. 88 Господарського кодексу України та в ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» - брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди)…"
 
"Нарахування та сплата ЄСВ підприємцем за себе та за своїх співробітників в умовах реформи 2015 року"
 
"Для основної кількості користувачів РРО передача даних буде почековою,  а не тільки підсумковою. З 01 січня 2015 року  суб'єкти   господарювання,   які  використовують  РРО повинні подавати "
 
"Для  ІТ компаній привабливими були пільги щодо ПДВ та податку на прибуток. Податкова реформа дещо змінила правила гри…"
 
"Податкова реформа, анонсована Урядом у вересні 2014 р., а потім змінена безліч раз, внесла багато змін для платників податків і запрацювала з 1 січня 2015 року…"
 
"Оподаткування операцій із нерезидентами…"
 
"Ставки с отдельных видов доходов…"
 
"Розглянемо облік нарахування та виплат дивідендів як за привілейованими корпоративними правами так і за простими…"
 
"На каждом предприятии руководству предоставляют отчетность. Готовы ли Вы принимать решения основываясь на неверных данных?… "
 
"Міністерство фінансів України  затвердило  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань від 02.09.2014 № 879, яке набере чинності з 01 січня 2015 року. Дане Положення замінює Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.1994 № 69… "
 
"Трапляється, що в платіжці на перерахування податків, зборів виявляється помилка: чи то призначення платежу не те, чи то код не того податку, чи рахунок іншого податку… "
 
"31 липня 2014 року на черговому засіданні Верховної Ради України було ухвалено Закон № 4309а «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень)» (далі – «Закон). Закон опубліковано 02.08.2014р... "
 
"Відповідно до Закону від 27.03.2014 р. № 1166-VII змінено ставки оподаткування пасивних доходів, а також включено пенсії до переліку оподатковуваних доходів... "
 
"Самым плодотворным по новшествам оказался Закон № 1166 «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине». Также налоговое ведомство выпустило ряд замечательнейших писем... "
 
"Объектом налогообложения налогом на репатриацию, в соответствии с п. 160.1 ст. 160 НКУ, являются доходы, полученные нерезидентом с источником их происхождения в Украине: ... "
 
"НДС, налог на прибыль, акциз и другие организационные вопросы..."
 
"Вот и подходит к концу этот год. Ну, и конечно же, пора подводить итоги и строить планы на будущее. В данной статье мы не будем затрагивать политические события Украины, а коснемся бухгалтерско – налоговой жизни страны.…"
 
"Согласно  п.29  IAS  16  компания  должна  выбрать  один  из  двух  методов  учета, по  фактической  стоимости  или  по переоцененной стоимости, и применять одинаковую учетную  политику  ко всем  основным средствам, относящимся к определенному классу основных средств..."
 
"07.02.2013 Министерство Финансов приказом № 73 утвердило ПСБУ 1.Также утверждены новые формы финансовой отчетности. Следует отметить, что данный приказ по состоянию на утро 12.03.2013 не вступил в силу..."
 
"На основе Конвенции, принятой ВР 04.07.2013..."
 
"Насколько разные страны настолько и разное их законодательство. Сотрудничество с  контрагентом из любой из стран или создание своей структуры требует знания как основ налогообложения так и нюансов отрасли юрисдикции с которой или в которой вы работаете…"
 
"Нормы Закона об РРО, возможные нарушения, размер штрафной санкции…"
 

 

 

 

 

 

 

 

Компания "Сервиском аудит" надежный партнер, предоставляющий качественные и профессиональные услуги.


Главная

О компании

Услуги

Стоимость

Контакты

нвентаризація активів та зобов’язань: що, де, коли