15

slide1

16

 

ЄСВ та підприємець у 2015 році

(ЄСВ та підприємець 2017>>>)

Перш за все, давайте розділимо єдиний соціальний внесок,  який підприємець нараховує/сплачує за найманих робітників (п.1 ст.4 ЗУ № № 2464-VI) та за себе (п.4 ст.4 ЗУ № № 2464-VI). Надалі так і будемо називати «ЄСВ за найманих» та «ЄСВ за себе».

 

«ЄСВ за себе» «ЄСВ за співробітників»

Ставки ЄСВ

34,7% (п.11 ст.8 ЗУ 3464);

36,76% - 49,7%

залежить від класу ризику, а клас ризику в свою чергу залежить від основного виду діяльності (п.5 ст.8. ЗУ 2464). В Україні законодавством встановлено 67 класів ризику, дані ставок наведено в п.5.ст.8 Закону № 2464. Дані щодо приналежності КВЕДів до певного класу ризику див. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/237-2012-%D0%BF .

Строки сплати

Підприємці - платники єдиного податку сплачують внесок зa кожний квартал до 20 чиcлa наступного місяця, тобто з врахуванням вихідних днів це в 2015 році:

  • зa 4 квартал 2014 р. - до 20 січня 2015;
  • за 1 квартал 2015 р. - до 20 квітня 2015;
  • за 2 квартал 2015 р. - 20 липня 2015;
  • за 3 квартал 2015 р. - 20 жовтня 2015;
  • за 4 квартал 2015 р. – до 20 січня 2016.

 

Підприємці на загальній системі сплачують єдиний внесок за 2014рік до 10 лютого 2015р., а протягом 2015 року платять авансові платежі у розмірі 25% річної суми єдиного внеску : до 15 березня, дo 15 травня, дo 15 серпня, дo 15 листопада 2014. (Абз.3 п.8. ст.9 Закону 2464 та пп.2 п 4.5 розділу 4 Інструкції № 455від 09.09.2013 )
До або в день виплати заробітної плати  та не пізніше 20 числа наступного місяця, за місяцем нарахування заробітної плати. (абз.1 п.8. ст.9 Закону 2464)
Звітність Річна, за формою Додаток 5 Місячна, за формою Додаток 4

 

 

База та визначення ЄСВ.

«ЄСВ за себе» нараховують та сплачують фізичні особи підприємці, як платники єдиного податку, так і платники на загальній системі оподаткування. Слід зазначити, що законом 77-VIІІ суттєво змінено підхід до визначення бази ЄСВ для ФОП на загальній системі оподаткування та виключено членів сім’ї.

 

До 31.12.2014

З 01.01.2015 р.

ФОП – єдиний податок

пп.3 п.1ст.7

34,7% від суми,  що  визначаються  такими  платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької  діяльності,  але  не більше максимальної величини бази нарахування  єдиного внеску,  встановленої цим Законом.  При цьому сума єдиного  внеску  не  може  бути  меншою  за  розмір мінімального страхового  внеску за кожну особу;

Не сплачують за себе ЄСВ ФОП, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

34,7 % від на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Не сплачують за себе ЄСВ ФОП, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Визначається самостійно не менше 34,7% х мінімальну зарплатута не більше 17х прожитковий мінімум Визначається самостійно не менше 34,7% х мінімальну зарплатута не більше 17х прожитковий мінімум
Для  2014 р.
min = 34,7 % * 1218 = 422,65 грн
max = 34,7 % * 17 * 1218 = 7184,98 грн
Для  01.01.2015 – 30.11.2015 р.
min = 34,7 % * 1218 = 422,65 грн
max = 34,7 % * 17 * 1218 = 7184,98 грн

 

ФОП – загальна система

пп.2 п.1ст.7

34,7 % суми  доходу (прибутку),  отриманого  від їх діяльності,  що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб,  та на суму доходу,  що  розподіляється  між  членами  сім'ї  фізичних  осіб - підприємців,  які беруть участь у провадженні  ними  підприємницької  діяльності.  При  цьому   сума  єдиного   внеску  не  може  бути  меншою  за  розмір  мінімального  страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

 

34,7 % суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток). У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;
підприємці на загальній системі зобов’язані були сплачувати суму ЄСВ «за себе» у розмірі не менше мінімального страхового внеску лише за той місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
відповідно до роз'яснень ДФС підприємець на загальній системі у місяці в якому відсутній дохід визначає добровільно базу нарахування ЄСВ тобто або "0", або не менше мінімального внеску
Для 2014 Для 01.01.2015 – 30.11.2015р.
чистий дохід
ставка
чистий дохід
ставка
≤0 (в т.ч. збитки)
0
≤0 (в т.ч. збитки)
добровільно "0" або 
34,7 % * 1218 = 422,65 грн
 
Від 0 до 1218
34,7 % * 1218 = 422,65 грн
Від 0 до 1218
34,7 % * 1218 = 422,65 грн 
Від 1218 до 20706
34,7% * чистий дохід
Від 1218 до 20706
34,7% * чистий дохід
> 20706
7184,98
> 20706
7184,98
 

Для підприємця базою оподаткування є чистий оподатковуваний дохід (тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та  негрошовій  формі) і документально підтвердженими витратами).

«ЄСВ за співробітників».  Як вже зазначалось,  ставка  ЄСВ за співробітників залежить від класу ризику  основної діяльності підприємця.  Базою  для нарахування/утримання ЄСВ є зарплата співробітників. Щодо заробітної плати є 2 ЄСВ :

1)      Нарахування ЄСВ (ставка 36,76% - 49,7 %), крім лікарняних, тощо;

2)      Утримання ЄСВ (ставка 3,6 %) крім лікарняних, тощо.

Покажемо на прикладі як ЄСВ обраховується , виходячи із даних, що діяльність підприємства відноситься до  2 класу  ризику (ставка 36,77%) та зарплата співробітника є мінімальною та у співробітника відсутнє право на податкову соціальну пільгу з ПДФО.

Нарахування ЄСВ становить  447,86 грн (36,77% * 1218)

Утримання наведено в таблиці.

ПІБ

ставка ЗП

утримання із ЗП

ЗП до виплати

ЄСВ (3,6%)

ПДФО

військовий збір

Петренко

1218

43,85

176,12

18,27

979,76

Всього ЄСВ за співробітника до сплати дорівнює 491,71 грн (447,86 + 43,85).

Закон № 77-VIІІ вніс з 01 січня 2015 року  зміни до обчислення ЄСВ, в разі, якщо  нараховується заробітна плата основним працівникам (не сумісникам) менше мінімальної і визначив, що «у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Ставка ЗП До 31.12.2014 р. З 01.01.2015 р.
ЗП < min 
0 < ЗП < 1218
ЄСВ = ЗП * ставку ЄСВ
ЄСВ = 1218 * ставку ЄСВ
1218  < ЗП < 20706
ЄСВ = ЗП  * ставку ЄСВ
ЄСВ = ЗП  * ставку ЄСВ
ЗП > 20706 
ЄСВ = 20706 * ставку ЄСВ
ЄСВ = 20706 * ставку ЄСВ

Реформа ЄСВ щодолегалізації фонду оплати праці.

(Оновлена реформа, прийнята у березні 2015 див.>>>)

Реформа за Законом 77-VIІІ. У 2014 році було прийнято Закон 77- VIІІ , який, правду скажемо є не досить вдалим та  викликає дуже багато питань.  Не врегульованими є питання  визначення банківськими установами 1/3 від перевищення над максимальною сумою нарахувань, визначення коефіцієнтів при коливанні середньої зарплати  внаслідок різкого збільшення або зменшення кількості співробітників, врахування зарплат інвалідів, лікарняні і т.д..   Очікуємо, що законодавець внесе зміни до даного закону та зробить його більш наближеним до реалій та легшим в опрацюванні, але на сьогодні спробуємо опрацювати те, що є.

У законі 77- VIІІ  з метою легалізації зарплат встановлено, що підприємства, які одночасно дотримуються вимог пунктів 1-4 (див. таблицю нижче)  застосовують понижуючий коефіцієнт до ставки нарахування ЄСВ 0,4 (або вищий коефіціент).   Розрахунок коефіцієнтів  та співставлень слід буде проводити щомісяця. Проте підприємствам  слід розглядати не лише  можливість пониження ЄСВ, а всі платежі, пов’язані  із заробітною платою.

Розглянемо на  самому запитуємому наразі  прикладі мікро-підприємств  на скільки треба підняти зарплату  щоб застосовувати к-т 0,4 , якщо в 2014 році  на підприємстві працював  1 працівник , оклад його був мінімальним та становив 1218 грн. за місяць , підприємство належить до 2 класу ризику та ставка ЄСВ становить 36,77%.

Витяг із закону 77- VIІІ

Опис

Приклад

1)загальна база нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода за цивільно-правовими договорами, в 2,5 рази або більше перевищує загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік; або якщо загальна база нарахування єдиного внеску не перевищує в 2,5 рази, або більше загальну середньомісячну базу нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік, то платник замість коефіцієнту 0,4 застосовує коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загальної середньомісячної бази нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік на загальну базу нарахування єдиного внеску за місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) та/або винагорода, за цивільно-правовими договорами (але в будь-якому випадку коефіцієнт не може бути менше 0,4);

 

Визначаємо загальну середньомісячну базу  за 2014 рік = сума стр.2 таблиці  1 звітів з ЄСВ за 2014/кількість місяців.   Визначаємо поточний коефіцієнт = суму стр.2  поточного місяця/ загальну середньомісячну базу  за 2014 рік. Середньомісячна базаза 2014 рік = (12міс*1218 грн )/ 12 міс = 1218 грн
2)середня заробітна плата по підприємству збільшилася мінімум на 30 відсотків у порівнянні з середньою заробітною платою за 2014 рік; Визначаємо середню зарплату за 2014 та за поточний місяць. Середня зарплата за 2014 = заробітна плата за 2014/кількість співробітників. Питання, які не врегульовані : яку саме середню обраховувати 1218 грн/1= 1218
3)середній платіж на одну застраховану особу після застосування коефіцієнта складе не менше ніж 700 гривень Звичайна ставка ЄСВ*ЗП*0,4 ≥ 700 Для підприємства 2 класу ризику, сума нарахованої зарплати має становити не менше  4759,32

 

4)середня заробітна плата по підприємству складе не менше трьох мінімальних заробітних плат Середня ≥ 3654 грн. 4759,32 > 3654

Тобто, щоб застосувати пільгу та обраховувати ЄСВ із коефіцієнтом 0,4 підприємству  зарплату слід нараховувати не менше ніж 4759,32 грн.. Зарплата матиме вигляд:

ПІБ

ставка ЗП

утримання із ЗП

ЗП до виплати

ЄСВ

ПДФО

військовий збір

Петренко

4759,32

171,34

712,2

71,39

3804,39

 

Всього ЄСВ за співробітника до сплати дорівнює  700,00 грн (1750*0,4) + 171,20 = 871,20 грн   Порівняння  суми зарплат  та  зборів, податків, які підприємство мало при ставці заробітної плати 1218 грн і ставці, яка дозволяє застосовувати коефіцієнт 0,4.

показник

Якщо ЗП 1218 грн

Якщо ЗП підняти до

рівня для застосування

коефіцієнта 0,4 до ЄСВ

Коефіцієнт збільшення

ЗП нарахована

1218

4 759,32

3,91

ЗП до виплати

979,76

3 804,39

3,88

ЄСВ нарахування

447,86

700,00

1,56

ЄСВ утримання

43,85

171,34

3,91

ПДФО+ВЗ

194,39

783,59

4,03

всього податки,збори

729,95

1 654,93

2,41

Тобто,  підвищуючи заробітну плату (оклад) у 3,91 рази, зарплата до видачі (на руки) збільшується  у 3,88 разів, а податки, збори у 2,41 разів.

Чи є це вигідним підприємство має вирішувати самостійно, проте слід враховувати відповідальність за виплату «заробітної плати в конвертах», за використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин.

В разі, якщо підприємство займається більш довгостроковим податковим плануванням, йому слід звернути увагу на наступний пункт закону 77- VIІІ, а саме  «З 1 січня 2016 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами ставки єдиного внеску, встановлені частиною п’ятою статті 8 та статтею 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому та третьому пункту 1 частини першої статті 4 та статті 10, застосовуються з коефіцієнтом 0,6».

ПІБ

ставка ЗП

утримання із ЗП

ЗП до виплати

ЄСВ (3,6%)

ПДФО

військовий збір

Петренко

1218

43,85

176,12

18,27

979,76