15

slide1

16


Штрафи РРО

Використання РРО по-суті не є складним, проте штрафи щодо помилок використання РРО є одними з найбільших та викладені в таблиці нижче.

Суттєвих змін до переліку осіб та операцій, використання РРО якими та щодо яких є обов’язковими вніс Закон України №71-VIІI. З ними ви можете ознайомитись у статті  "Основні зміни у 2015 році, які стосуються використання РРО".

Для платників єдиного податку 2 і 3 груп, які з 1.01.2015 до 30.06.2015р. року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності переведені у фіскальний режим роботи РРО, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 Закон № 71-VIII от 28.12.2014р. передбачає звільнення від перевірок дотримання норм застосування РРО.

Таблиця. Штрафи за порушення норм використання РРО та РК.

Норми Закону про РРО

Можливі порушення

Розмір штрафних санкцій

п.1 ст.17

у  разі  встановлення  протягом  календарного року в ході  перевірки факту:

вчинене вперше - 1 грн.;

вчинене вдруге   -   100%   вартості   проданих  з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг);

за кожне наступне вчинене порушення – 500%  вартості  проданих  з  порушеннями,  встановленими цим підпунктом, товарів (послуг)

 

-   проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових  книжок  на неповну   суму   вартості   проданих   товарів  (наданих  послуг);
-   непроведення    розрахункових    операцій    через     реєстратори розрахункових    операцій    з    фіскальним    режимом    роботи;
-   невідповідності  суми  готівкових  коштів  на   місці   проведення  розрахунків  сумі  коштів,  зазначеній  у денному звіті,  а в разі використання розрахункової книжки  -  загальній  сумі  продажу  за розрахунковими  квитанціями,  виданими  з  початку  робочого  дня;
-   нероздрукування   відповідного   розрахункового   документа,    що підтверджує  виконання  розрахункової операції,  або проведення її без використання розрахункової книжки на  окремому  господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання

п.3  ст.17

у разі   невикористання  при  здійсненні  розрахункових  операцій  у  випадках,  визначених  цим  Законом,  розрахункової   книжки   або  використання  незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи  порушення   встановленого   порядку   її   використання,   або  незберігання  розрахункових книжок протягом встановленого терміну 340 грн.

п.4 ст.17

у разі невиконання щоденного друку  фіскального  звітного  чеку  або його незберігання 340 грн.

п.5 ст.17

у разі якщо контрольну стрічку не  надруковано  або  не  створено  в електронній  формі  на  реєстраторах розрахункових операцій; 170 грн.
не  збережено контрольну стрічку протягом трьох  років;
або  виявлено  спотворення даних про проведені розрахункові операції,  інформація про які міститься на контрольній стрічці,  створеній в електронній  формі

п.6 ст.17

у разі   проведення   розрахункових   операцій   через   реєстратори розрахункових   операцій   без  використання  режиму  попереднього програмування  найменування,  цін  товарів  (послуг)  та обліку їх кількості 85 грн.

п.7 ст.17

у разі   порушення   встановленого  у  пункті  1  статті  9  порядку проведення   розрахунків   через   каси   підприємств,  установ  і організацій,  в яких ці операції повинні проводитися з оформленням  прибуткових  і  видаткових  касових ордерів та видачею відповідних квитанцій,  підписаних  і  завірених  печаткою  (за  наявності)  у встановленому  порядку, 170 грн.
у  разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і  перевізних  документів  на  залізничному  (крім приміського) та авіаційному  транспорті;

п.8 ст.17

у разі застосування при  здійсненні  розрахункових  операцій  реєстратора розрахункових  операцій,  в  конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни,  не передбачені конструкторсько-технологічною та  програмною  документацією  виробника  за  умови відсутності чи пошкодження  пломби  центру  сервісного  обслуговування 1700 грн.

п.9 ст.17

в разі  неподання  до органів доходів і зборів звітності, пов'язаної із     застосуванням    реєстраторів    розрахункових    операцій, розрахункових   книжок   та   копій розрахункових  документів  і фіскальних  звітних чеків з реєстраторів розрахункових операцій по дротових або бездротових каналах зв'язку, в разі обов'язковості її подання. 170 грн.

ст.20

реалізація  товарів  які  не  обліковані  у встановленому порядку,

 

200% вартості необлікованих  товарів,  які не обліковані за місцем реалізації та зберігання,   за   цінами   реалізації,   але   не   менше  170 грн.

ст. 24

встановлення контролюючими органами факту внесення    не   передбачених   конструкторсько-технологічною   та  програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення     належним    чином    опломбованого    реєстратора  розрахункових  операцій, до центра сервісного обслуговування, який здійснює  технічне  обслуговування  і  ремонт  цього  реєстратора

 

5100 грн.

 

Норми Закону про РРО

Можливі порушення

Розмір штрафних санкцій