15

slide1

16


Податок на нежитлову нерухомість для юридичних осіб

З 01.01.2015 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України (закон №71), яким до переліку майна,  які обкладаються податком на нерухомість внесено нежитлові приміщення.

Встановлення податку відведено міським та селищним радам.

У січні – лютому місцеві, селищні ради приймали та приймають рішення щодо встановлення ставок податків у своїх місцевостях.

ДФС у листі від 16.01.2015 № 722/5/99-99-19-01-01-16 зазначила, що «у 2015 році юридичні особи – платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, обчислюють суму податку за поточний рік за ставками, встановленими рішенням сільської, селищної або міської ради  залежно від місця розташування (зональності) та типів об'єктів.

При цьому ДПІ/ДФС не вказує, що «рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом», а  відповідно до ст.12.3.5 « у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю».

Оскільки міські та селищні ради у 2014 році рішень щодо ставок податку на нежитлову нерухомість не приймали, і податковий кодекс визначає, що ставка податку у 2015 році становить «до 1%», то мінімальною є ставка 0%.

Рекомендації. Оскільки позиція ДФС, як завжди, фіскальна, підприємства, які обирають обережну політику відносин із ДФС, можуть подати Декларацію щодо нежитлової нерухомості із ставкою,яку прийняла відповідна рада, і попросити надати письмову консультацію на питання: « чи є правильним, що в зв’язку  із відсутністю прийнятих рішень місцевими радами у 2014 році  про ставки податку на нежитлову нерухомість, відповідно до ст.12 та 7 ПКУ у 2015 році ставка дорівнює 0%? (ПКУ визначає що ставка не більше 1%, а отже від 0 до 1%), відповідно мінімальна ставка є 0%).

Будемо сподіватися, що ДФС надасть відповідь на запит, який буде відповідати чинному законодавству.

Основні характеристики податку на нерухоме майно (нежитлові приміщення), відмінне від земельної ділянки для юридичних осіб.

Чинник

Значення

Примітки/ нормативний акт

База

Загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється юридичними  особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Ст.266.3.1  та 266.3.3. ПКУ

Загальна ставка податку на нежитлову нерухомість з 01.01.2016

0 – 2%

*1

Загальна ставка податку на нежитлову нерухомість у 2015 році

0-1 %

Ставки податку  на нерухомість м.Київ

1%

Рішення Київської міської Ради від 28.01.2015р.

Ставки податку на нерухомість м. Хмельницький

0.5%

Рішення Хмельницької міської ради від 21.01.2015р.

Платники

Власники  об’єктів нерухомості

Ст.266.1 ПКУ

Пільги/ не об’єкти

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

*2,

Ст. 266.2.2ПКУ

Декларування

Річна декларація;

До 20.02.2015 за 2015 рік

*3

Сплата

Щокварталу:

за І квартал 2015 -  до 30.04.15

за ІІ квартал 2015 – до 30.07.15

за ІІІ квартал 2015 – до 30.10.15

за ІV квартал 2015 – до 30.01.2016

*4

*1 Загальна ставка податку на нерухомість визначена ст. 266.5.1. ПКУ  « Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.»

П.33. Підрозділу 10. Інші перехідні положення. ПКУ визначає: «Установити, що на 2015 рік ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, визначені пунктом 266.5.1. пункту 265.5 статті 265 цього Кодексу, не можуть перевищувати 1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об’єктів нежитлової нерухомості»

*2 Пільги.

Ст.266.4.2. ПКУ. Сільські, селищні, міські ради встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

*3 Звітність.

267.6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

267.6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

*4 ст.266.10.1.  ПКУ Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"

 

налог на нежилые помещения 2015,  налог на недвижимость 2015, коммерческая недвижимость налог Киев, расчет налога на недвижимость