15

slide1

16


Реформа ЄСВ щодо легалізації фонду оплати праці

Спроба 1. Закон 77- VIІІ.

У грудні 2014 року  було прийнято Закон 77- VIІІ , який, правду скажемо є не досить вдалим та  викликає дуже багато питань.  Застосування коефіцієнтів за даним законом ми описали у цій статті (ЄСВ та підприємець у 2015 році) у частині реформа ЄСВ.

Спроба 2. Законопроект 1863 прийнятий Верховною радою 2 березня 2015 року.

Законотворці визнали, що перша спроба реформи ЄСВ була не вдалою, та прийняли законопроект 1863.

Основне правило, підприємства самостійно визначають понижуючий коефіцієнт, і лише в разі, якщо розрахункове значення  коефіцієнту  менше  за 0,4, то для розрахунку ЄСВ береться коефіцієнт 0,4. Основне питання , що виникає у мікропідприємств полягає у тому на скільки слід підняти заробітну плату, щоб податкове навантаження знизилось.

В даній статті ми беремо не лише нарахування ЄСВ, але й утримання податків та зборів, оскільки з управлінської точки зору, працівники отримують заробітну плату «на руки»(зазвичай виходячи із цієї суми робітник та роботодавець домовляються про роботу),  а всі податки та збори оплачують підприємства. Для комфортного порівняння в подальшому нагадаємо, що  для мінімальної заробітної плати підприємства, що віднесені до 2 класу ризику нараховують/сплачують податки:

Таблиця . Нарахування  мінімальної ЗП.

ПІБ

ставка ЗП

утримання із ЗП

ЗП до виплати

ЄСВ

ПДФО

військовий збір

Петренко (без податкової пільги)

1218

43,85

176,12

18,27

979,76

Петренко (з податковою пільгою)

1218

43,85

84,78

18,27

1 071,10

Всього підприємство нараховує та сплачує з мінімальної ЗП.

показник

Петренко без пільги

Петренко з пільгою

різниця

ЗП нарахована

1218

1218

ЗП до виплати

979,76

1071,10

91,34

ЄСВ нарахування

447,86

447,86

ЄСВ

43,85

43,85

ПДФО

176,12

84,78

-91,34

ВЗ

18,27

18,27

всього податки,збори

686,1

594,76

-91,34

 

 

Оновлена норма закону визначає, що до 31 грудня 2015 року при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами розмір єдиного внеску, встановлений для підприємства (36,76-49,7% та 34,7% для ЦПД ), застосовується з понижуючим коефіцієнтом (надалі – Коефіцієнт), якщо платником виконуються одночасно наступні умови:

Витяг

Опис

Приклад

А) база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці (надалі - БН(зо)) збільшилась на 20 і більше відсотків у порівнянні з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу (надалі - СмБН(зо)2014)

БН(зо)= стр.2 таблиці  1 поточного звіту з ЄСВ / кількість застрахованих осіб платника у звітному місяці 2015 року

 

Визначаємо СмБН(зо)2014= сума стр.2 таблиці  1 звітів з ЄСВ за 2014/суму кількості  застрахованих осіб за всі 12 місяців 2014 року.

 

Визначаємо поточне співвідношення  БН(зо)/ СмБН(зо)2014 ≥ 1,2

 

СмБН(зо)2014 = 1218 грн

 

БН(зо) має бути не менше 1461,6 грн

Б) після застосування Коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці (надалі - СП(зо)м) складе не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 рік (надалі - СмП(зо)2014)

Визначаємо СмП(зо)2014 = Сума нарахованого єдиного внеску за 2014 рік / сумарна кількість застрахованих осіб, яким нараховані виплати у кожному місяці в 2014 році

 

 

 

Для ставки 36,77% при умові, що весь 2014 рік нараховувалась мінімальна ЗП:

 

СмП(зо)2014 = 447,86 грн.

 

СП(зо)м ≥ 447,86 грн., тобто

База ЄСВ*36,77%*Понижуючий коефіцієнт   ≥ 447,86 грн.

В) кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховані виплати не перевищує 200% середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік (надалі - СмК(зо)2014). Дана умова не застосовується до платників єдиного внеску, визначених в абзацах третьому та четвертому пункту першого частини першої статті 4 цього Закону

 

Припускаємо,  що умова виконується

Визначення самого коефіцієнту.

Коефіцієнт = СмБН(зо)2014/ БН(зо)

 

Розрахований Коефіцієнт та розмір єдиного внеску зазначаються з трьома знаками після коми

 

 

Для використання найприємнішого для підприємства понижуючого коефіцієнта  ЄСВ  0,4 підприємству слід збільшити  заробітну плату у 2,5 рази та  перевірити чи всі умови описані вище  виконуються.

Подивимось на прикладах,  які показники нарахованих та утриманих податків отримує підприємство.

Приклад 1. Працівнику Петренко весь 2014 рік нараховували по 1218 грн/міс. Право на податкову соціальну пільгу відсутнє.

Таблиця . Нарахування ЗП з понижуючим коефіцієнтом працівнику без податкової соціальної пільги.

ПІБ

ставка ЗП

утримання із ЗП

ЗП до виплати

ЄСВ

ПДФО

військовий збір

Петренко без пільги

1218

43,85

176,12

18,27

979,76

Петренко без пільги

3045

109,62

440,31

45,68

2 449,40

 

Показник

без к-та

з к-том ЄСВ 0,4

збільшення у раз (ів)

ЗП нарахована

1 218,00

3045

2,5

ЗП до виплати

979,76

2 449,40

2,5

ЄСВ нарахування

447,86

447,86

1

ЄСВ утримання

43,85

109,62

2,5

ПДФО

176,12

440,31

2,5

ВЗ

18,27

45,68

2,5

всього податки,збори

686,10

1 043,46

1,52

 

Якщо працівник Петренко не мав права використовувати податкову соціальну пільгу, то збільшення заробітної плати у 2,5 рази приведе до збільшення податків та зборів у 1,52 рази.

 

Приклад 2. Працівнику Петренко весь 2014 рік нараховували по 1218 грн/міс. Право на податкову соціальну пільгу існувало.

Збільшення заробітної плати у 2,5 рази приведе до того, що працівник втратить право на податкову соціальну пільгу.

Таблиця . Нарахування ЗП з понижуючим коефіцієнтом працівнику без податкової соціальної пільги.

ставка ЗП

утримання із ЗП

ЗП до виплати

ЄСВ

ПДФО

військовий збір

Петренко з пільгою

1218

43,85

84,77

18,27

1 071,11

Петренко

3045

109,62

440,31

45,68

2 449,40

 

показник

без к-та

з к-том ЄСВ 0,4

збільшення у раз (ів)

ЗП нарахована

1 218,00

3045

2,5

ЗП до виплати

1 071,11

2 449,40

2,29

ЄСВ нарахування

447,86

447,86

1

ЄСВ утримання

43,85

109,62

2,5

ПДФО

84,77

440,31

5,19

ВЗ

18,27

45,68

2,5

всього податки,збори

594,75

1 043,46

1,75

В прикладі 2 збільшення заробітної плати у 2,5 рази приведе до збільшення податків та зборів у 1,75 разів.

Приклад 3. Збільшення заробітної плати до рівня, максимального для застосування ПСП.

Податкова соціальна пільга для мікропідприємств є значним показником при утриманні ПДФО. В прикладі 3 збільшення заробітної плати у 1,4  рази приведе до збільшення податків та зборів у 1,16 разів. Враховуйте те, що економія на ПДФО призводить до застосування до ЄСВ коефіцієнта 0,712, а початкова ставка ЄСВ більша за ставку ПДФО (враховуючи те, що ЄСВ нараховується, а ПДФО утримується).

ставка ЗП

утримання із ЗП

ЗП до виплати

ЄСВ

ПДФО

військовий збір

Петренко з пільгою

1218

43,85

84,77

18,27

1 071,11

Петренко з пільгою

1710

61,56

155,92

25,65

1 466,87

 

показник

без к-та

з к-том ЄСВ 0,712

збільшення у раз (ів)

ЗП нарахована

1 218,00

1710

1,40

ЗП до виплати

1 071,11

1 466,87

1,37

ЄСВ нарахування

447,86

447,86

1,00

ЄСВ утримання

43,85

61,56

1,40

ПДФО

84,77

155,92

1,84

ВЗ

18,27

25,65

1,40

всього податки,збори

594,75

690,98

1,16

 

Нижче наведено узагальнення по збільшенню ЗП та податків для 2, 5 та 23 класів ризиків.

Для підприємств 2 класу ризику  (ставка ЄСВ 36,77 %)

до відома ставка ЄСВ (після застосування к-та)

36,77

30,64

28,28

26,26

24,51

22,98

21,63

20,43

19,35

18,39

17,51

16,71

15,99

15,32

14,71

14,71

14,71

збільшення ЗП у раз(ів)

х

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

3,00

збільшення податків та зборів у раз (ів)

х

1,05

1,07

1,10

1,35

1,39

1,43

1,47

1,51

1,55

1,59

1,63

1,67

1,71

1,75

1,82

2,11

к-т ЄСВ

1,00

0,83

0,77

0,71

0,67

0,63

0,59

0,56

0,53

0,50

0,48

0,45

0,43

0,42

0,40

0,40

0,40

ЗП нарахована

1218,00

1461,60

1583,40

1705,20

1827,00

1948,80

2070,60

2192,40

2314,20

2436,00

2557,80

2679,60

2801,40

2923,20

3045,00

3166,80

3654,00

ЗП до виплати

1071,11

1285,33

1392,44

1499,55

1469,64

1567,61

1665,59

1763,57

1861,54

1959,52

2057,49

2155,47

2253,45

2351,42

2449,40

2547,37

2939,28

ЄСВ нарахування

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

447,86

465,77

537,43

ЄСВ утримання

43,85

52,62

57,00

61,39

65,77

70,16

74,54

78,93

83,31

87,70

92,08

96,47

100,85

105,24

109,62

114,00

131,54

ПДФО

84,77

101,73

110,20

118,68

264,18

281,80

299,41

317,02

334,63

352,25

369,86

387,47

405,08

422,69

440,31

457,92

528,37

ВЗ

18,27

21,92

23,75

25,58

27,41

29,23

31,06

32,89

34,71

36,54

38,37

40,19

42,02

43,85

45,68

47,50

54,81

всього податки,збори

594,75

624,13

638,82

653,51

805,22

829,04

852,87

876,69

900,52

924,34

948,16

971,99

995,81

1019,64

1043,46

1085,20

1252,15

співвідношення податки,збори до зп "на руки"

0,56

0,49

0,46

0,44

0,55

0,53

0,51

0,50

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,43

0,43

0,43

Для підприємств 5 класу ризику  (ставка ЄСВ 36,8 %)

ставка ЄСВ (після застосування к-та)

36,80

30,667

28,308

26,286

24,533

23,000

21,647

20,444

19,368

18,400

17,524

16,727

16,000

15,333

14,720

14,720

14,720

збільшення ЗП у раз(ів)

х

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

3,00

збільшення податків та зборів у раз (ів)

х

1,05

1,07

1,10

1,35

1,39

1,43

1,47

1,51

1,55

1,59

1,63

1,67

1,72

1,76

1,83

2,11

к-т ЄСВ

1,00

0,83

0,77

0,71

0,67

0,63

0,59

0,56

0,53

0,50

0,48

0,45

0,43

0,42

0,40

0,40

0,40

ЗП нарахована

1218,00

1461,60

1583,40

1705,20

1827,00

1948,80

2070,60

2192,40

2314,20

2436,00

2557,80

2679,60

2801,40

2923,20

3045,00

3166,80

3654,00

ЗП до виплати

1071,11

1285,33

1392,44

1499,55

1469,64

1567,61

1665,59

1763,57

1861,54

1959,52

2057,49

2155,47

2253,45

2351,42

2449,40

2547,37

2939,28

ЄСВ нарахування

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

448,22

466,15

537,87

ЄСВ утримання

43,85

52,62

57,00

61,39

65,77

70,16

74,54

78,93

83,31

87,70

92,08

96,47

100,85

105,24

109,62

114,00

131,54

ПДФО

84,77

101,73

110,20

118,68

264,18

281,80

299,41

317,02

334,63

352,25

369,86

387,47

405,08

422,69

440,31

457,92

528,37

ВЗ

18,27

21,92

23,75

25,58

27,41

29,23

31,06

32,89

34,71

36,54

38,37

40,19

42,02

43,85

45,68

47,50

54,81

всього податки,збори

595,11

624,49

639,18

653,87

805,59

829,41

853,23

877,06

900,88

924,71

948,53

972,35

996,18

1020,00

1043,83

1085,58

1252,59

співвідношення податки,збори до "зп на руки"

0,56

0,49

0,46

0,44

0,55

0,53

0,51

0,50

0,48

0,47

0,46

0,45

0,44

0,43

0,43

0,43

0,43

Для підприємств 23 класу ризику  (ставка ЄСВ 37,26 %)

ставка ЄСВ (після застосування к-та)

37,26

31,050

28,662

26,614

24,840

23,288

21,918

20,700

19,611

18,630

17,743

16,936

16,200

15,525

14,904

14,904

14,904

збільшення ЗП у раз(ів)

х

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

3,00

збільшення податків та зборів у раз (ів)

х

1,06

1,08

1,11

1,36

1,40

1,44

1,48

1,52

1,56

1,60

1,64

1,68

1,72

1,76

1,84

2,12

к-т ЄСВ

1,00

0,83

0,77

0,71

0,67

0,63

0,59

0,56

0,53

0,50

0,48

0,45

0,43

0,42

0,40

0,40

0,40

ЗП нарахована

1218,00

1461,60

1583,40

1705,20

1827,00

1948,80

2070,60

2192,40

2314,20

2436,00

2557,80

2679,60

2801,40

2923,20

3045,00

3166,80

3654,00

ЗП до виплати

1071,11

1285,33

1392,44

1499,55

1469,64

1567,61

1665,59

1763,57

1861,54

1959,52

2057,49

2155,47

2253,45

2351,42

2449,40

2547,37

2939,28

ЄСВ нарахування

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

453,83

471,98

544,59

ЄСВ утримання

43,85

52,62

57,00

61,39

65,77

70,16

74,54

78,93

83,31

87,70

92,08

96,47

100,85

105,24

109,62

114,00

131,54

ПДФО

84,77

101,73

110,20

118,68

264,18

281,80

299,41

317,02

334,63

352,25

369,86

387,47

405,08

422,69

440,31

457,92

528,37

ВЗ

18,27

21,92

23,75

25,58

27,41

29,23

31,06

32,89

34,71

36,54

38,37

40,19

42,02

43,85

45,68

47,50

54,81

всього податки,збори

600,72

630,10

644,78

659,47

811,19

835,01

858,84

882,66

906,48

930,31

954,13

977,96

1001,78

1025,60

1049,43

1091,41

1259,31

співвідношення податки,збори до " зп на руки"

0,56

0,49

0,46

0,44

0,55

0,53

0,52

0,50

0,49

0,47

0,46

0,45

0,44

0,44

0,43

0,43

0,43

Для підприємств 52 класу ризику  (ставка ЄСВ 38,52 %)

ставка ЄСВ (після застосування к-та)

38,52

32,100

29,631

27,514

25,680

24,075

22,659

21,400

20,274

19,260

18,343

17,509

16,748

16,050

15,408

15,408

15,408

збільшення ЗП у раз(ів)

х

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

3

збільшення податків та зборів у раз (ів)

х

1,09

1,11

1,13

1,39

1,43

1,47

1,51

1,55

1,59

1,63

1,67

1,71

1,75

1,79

1,86

2,15

к-т ЄСВ

1

0,833

0,769

0,714

0,667

0,625

0,588

0,556

0,526

0,500

0,476

0,455

0,435

0,417

0,400

0,400

0,400

ЗП нарахована

1218

1461,6

1583,4

1705,2

1827

1948,8

2070,6

2192,4

2314,2

2436

2557,8

2679,6

2801,4

2923,2

3045

3166,8

3654

ЗП до виплати

1071,11

1285,33

1392,44

1499,55

1469,64

1567,61

1665,59

1763,57

1861,54

1959,52

2057,49

2155,47

2253,45

2351,42

2449,40

2547,37

2939,28

ЄСВ нарахування

469,17

469,17