15

slide1

16

Основні зміни з 01 липня 2015 року, які стосуються використання РРО суб’єктами господарювання (крім банків)

(див. Зміни РРО І півріччя 2015 року)

2015 рік є дуже плідним на зміни у використанні РРО.  Про зміни,  які відбулися у першій половині ми писали у нашій статті Використання РРО суб’єктами господарювання (чинна по 30.06.2015), тому зміст їх в цій статті ми  наводити не будемо. Ми наведемо зміни, які чинні з 01.07.2015 року порівняно із редакцією І половини  2015 року.

Зміни до обов’язків суб’єктів господарювання. Обов’язки сгд щодо використання РРО визначені ст.3 Закону «Про РРО» , цією ж статтею визначено перелік суб’єктів господарювання, а саме ті, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:

Редакція І половини 2015 р. Редакція 01.07.2015 р. Зміни
1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових
документів, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.


2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при
отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий
документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Зміни, порівняно із редакцією до 31.12.2014р.

Зміни до редакції І половини 2015 відсутні.

Зміни до редакції 2014 р. – додано операції через мережу Інтернет.

3) застосовувати РРО, що
включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових
операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій та незмінність його конструкції та програмного забезпечення;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

5) у разі незастосування РРО у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням КОРО та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

6) забезпечувати зберігання використаних КОРО та розрахункових книжок протягом 3 років після їх закінчення;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

7) подавати до органів доходів і зборів звітність, пов'язану із застосуванням РРО та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним
місяця у разі, якщо цим пунктом не передбачено подання інформації
по дротових або бездротових каналах зв'язку.

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

8) реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

9) щоденно друкувати на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

9) щоденно друкувати на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;

Зміни, порівняно із редакцією І половини 2015.

Зміни, порівняно із редакцією до 31.12.2014р.

Зміни до редакції І половини 2015 - виключено обов’язок щодо забезпечення зберігання в книгах обліку розрахункових
операцій;

Зміни до редакції 2014 р. – друк фіскальних чеків тільки у разі здійснення розрахункових операцій (раніше 0 Z-звіти друкувались і в дні відсутності операцій)

10) друкувати або створювати в електронній формі на
РРО (за виключенням автоматів з
продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх
зберігання протягом 3 років;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.11) проводити   розрахункові   операції   через   РРО з   використанням  режиму  попереднього програмування найменування,  цін товарів  (послуг)  та  обліку  їх
кількості;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

12) вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають
ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг);

12) вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в
такому обліку.

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ;

Зміни, порівняно із редакцією І половини 2015.

Чітко визначені особи, які не зобов’язані вести облік товарних запасів.

13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а у випадку використання РК - загальній сумі продажу за розрахунковими
квитанціями, виданими з початку робочого дня;

13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, а у випадку використання РК - загальній сумі продажу за розрахунковими
квитанціями, виданими з початку робочого дня.

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками
єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ;

Зміни, порівняно із редакцією І половини 2015.

Встановлено виключення для ФОП на єдиному податку – неплатників ПДВ.

14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування, ремонтувати РРО через центри сервісного обслуговування у встановленому порядку;

14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування РРО, ремонтувати РРО через центри сервісного обслуговування в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Зміни, порівняно із редакцією І половини 2015.

Зміна формулювань, для користувача по суті нічого не змінилось

15) надавати покупцю товарів (послуг) за його вимогою чек, накладну або інший письмовий документ, що засвідчує передання права власності на них від продавця до покупця з метою виконання
вимог Закону України "Про захист прав споживачів".
Порушення цього правила тягне за собою відповідальність,
передбачену зазначеним законом, але не може бути підставою для застосування до порушника адмін. чи фін. санкцій,
передбачених законодавством з питань оподаткування;


Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.


Пункт відсутній

16) у разі виявлення несправностей РРО, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом 2 робочих днів
після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі повідомити про це контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований платником податків.

Введено норму щодо дій в разі несправностей РРО.

 

Робота  на період виходу з ладу РРО   та  здійснення  його  ремонту або у разі тимчасового, не більше  7  робочих  днів,  відключення  електроенергії  проведення розрахункових  операцій  здійснюється з використанням книги обліку розрахункових    операцій   та   розрахункової   книжки   або   із застосуванням    належним    чином    зареєстрованого   резервного РРО.

У  разі  незабезпечення  гарантійного ремонту реєстратора розрахункових  операцій Центри сервісного обслуговування зобов'язані не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт реєстратора розрахункових операцій ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб’єкта господарювання резервний реєстратор розрахункових операцій (п.4 ст. 14 Закону Про РРО)

Виключено ст.6 за якою  раніше облік   товарних   запасів  фізичною  особою  - підприємцем вівся  у порядку, визначеному чинним законодавством, а  юридичною  особою  (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом)  -  у  порядку,  визначеному відповідним національним положенням  (стандартом)  бухгалтерського обліку. Облік ведеться з урахуванням   особливостей,   встановлених  для  суб'єктів  малого підприємництва.  Обов'язок  із  ведення обліку товарних запасів не застосовується   до   осіб,   які   відповідно   до  законодавства оподатковуються  за  правилами,  що не передбачають ведення обліку придбаних або проданих товарів.

Порядок реєстрації, опломбування РРО, форма та зміст розрахункових документів не зазнали змін.

Зміни до переліку осіб/операцій , які не застосовують РРО. Ст. 9 Закону «Про РРО» визначає, що не застосовуються РРО та розрахункові книжки:

 

Редакція І половини 2015 р. Редакція 01.07.2015 р. Зміни

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі
проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Зміни, порівняно із редакцією до 31.12.2014р.

Зміни до редакції І половини 2015 відсутні.

Зміни до редакції 2014 р. – виключено «надання послуг» підприємствами з переліку звільнених від РРО.

2) при виконанні усіх банківських послуг, крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу;

2) при виконанні банківських операцій, крім:
- операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо такі операції виконуються не в касах уповноважених банків;
-  операцій комерційних агентів банків та небанківських
фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу
з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, за винятком програмно-технічних комплексів самообслуговування, що дають змогу користувачеві здійснювати виключно операції з отримання коштів;

Зміни, порівняно із редакцією І половини 2015.

Зміни, порівняно із редакцією до 31.12.2014р.

Стосується банків
3) пункт виключено


Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Зміни, порівняно із редакцією до 31.12.2014р.

4) при продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті з оформленням розрахункових і звітних документів та на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесеними друкарським способом серією, номером, номінальною вартістю, а також при продажу білетів державних лотерей через
електронну систему прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних
коштів, та квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами -
підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО;

Коментар до редакції І півріччя 2015 р.

РРО не застосовують платники 1 групи та ФОП другої – третьої груп ,які здійснюють діяльність на ринках та при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі. Всі інші зобов’язані застосовувати РРО при готівкових розрахунках.

Застосування РРО платниками другої та третьої груп розпочинається з :

· Платниками третьої групи – з 01 липня 2015 року

· Платниками другої групи – з 01 січня 2016 року.

6) при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами - підприємцями, які відносяться відповідно до ПКУ до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО;

Коментар до редакції 01.07.2015 р.

РРО за ст. 296.10 ПКУ не застосовуються платниками єдиного податку:

першої групи;

другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1млн. грн.. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1млн. грн. гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Зміни, порівняно із редакцією І половини 2015. Зміни, порівняно із редакцією до 31.12.2014р.

Сама редакція закону РРО не змінена, проте існують зміни до ПКУ за Законом № 569-VIII та № 71-VIII

8) при продажу товарів (крім підакцизних) (наданні послуг)
особами, які отримали пільговий торговий патент для продажу
товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або
промисловими товарами за готівкові кошти на ринках;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

10) при продажу у кіосках, з лотків та розносок газет,
журналів та інших видань, листівок, конвертів, знаків поштової
оплати, якщо питома вага такої продукції становить понад 50
відсотків загального товарообігу за відсутності продажу
алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів, а також
при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

11) при продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок та бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних навчальних закладів під час навчального процесу;

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції
з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля
тощо).

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

13) виключений

Аналогічно редакції до 30.06.2015р.

Зміни, порівняно із редакцією до 31.12.2014р.

Зміни до редакції І половини 2015 відсутні.

Зміни до редакції 2014 р. - До операцій які проводяться через РРО додано операції продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції).

Використання  моделей  РРО. На території України  у  сферах,  визначених  цим Законом,  дозволяється  реалізовувати  та  застосовувати  лише  ті РРО,  які  включені  до  Державного  реєстру  реєстраторів розрахункових операцій та  конструкція  і  програмне  забезпечення яких   відповідає  документації виробника.

Не підлягають виключенню з Державного реєстру моделі реєстраторів розрахункових операцій, що раніше пройшли первинну реєстрацію та використовуються суб’єктом господарювання, до закінчення строку їх служби. Строк між первинною реєстрацією реєстраторів розрахункових операцій та датою їх виключення з Державного реєстру не повинен бути меншим 7 років. У разі зміни законодавчих вимог до використання РРО виробник (постачальник) зобов’язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцій.

 

Редакція І половини 2015 р. 
Редакція  01.07.2015 р.
Зміни