15

slide1

16

Другие статьи >>>


2018 для платників єдиного податку

(2017 для платників єдиного податку)

Із нового для платників єдиного податку 2018 рік має:

  • Збільшення ставок податків  для І та ІІ групи в зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати;
  • Збільшення розміру ЄСВ в зв’язку із збільшенням мінімальної зарплати;
  • Нововведення для тих, хто здійснює платежі на користь нерезидентів.

-     

З 01.01.2018 р.

Опис

Ставка податку

1 група  - ФОП (мах дохід 300 тис грн, без найманих)

 

Податковий період – календарний рік (ст 294.1)

До 10% прожиткового мінімуму працездатних осіб на 01.01.2018 р.

           Тобто до 176,20 грн. (1762 грн*10%)

 

2 група – ФОП  (мах. дохід  1,5 млн.грн, мах. 10 найманих співробітників)

 

Податковий період – календарний рік (ст 294.1)

До 20% мінімальної ЗП.

Тобто до 744,60 грн. (3723 *20%)

3 група – ФОП та юридичні особи (мах. дохід 5 млн.грн, кількість співробітників не обмежена)

 

Податковий період – календарний квартал (ст 294.1)

3%+ПДВ

або

5%

4 група - сільськогосподарські товаровиробники ( частка с/г товаровиробництва за попередній податковий рік ≥75 відсотків

 

 

Податковий період – календарний рік (ст 294.1)

Коефіціент до нормативної грошової за ст. 293.9


індекс споживчих цін за 2017 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, застосовується із значенням 100 відсотків.

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту)

0,95

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях

0,57

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях)

0,19

- для земель водного фонду

2,43

- сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту

6,33

 

 Форма розрахунків – як і раніше – за ст. 291.6 ПКУ платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

 Засттосування РРО:

 1) Юридичні особи- платники єдиного податку мають застосовувати РРО на загальних підставах.

 2) ФОП  - платники єдиного податку не застосовують РРО, якщо вони:

 - знаходяться на першій групі платників єдиного податку;

 - знаходяться на другій або третій групі  платників єдиного податку  та обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн.

 - не реалізують технічно складну побутову техніку.

Визначення технічно складних побутових товарів. Технічно складні побутові товари – непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші) , які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк. (витяг із ЗУ «Про захист прав споживачів»  із урахуванням ЗУ 1797-VIII від 21.12.2016, який опублікований 31.12.2016 р.  в газеті «Голос  України»).

 

Перелік груп технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні встановлений  Кабінетом Міністрів України постановою від 16.03.2017 № 231 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/231-2017-%D0%BF .

 

Для ФОП обов’язковий ЄСВ за себе нараховується в розмірі 22% від суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не  більше  максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (підпункт 3 частини 1 статі 7 Закону по ЄСВ). Тобто в числовому вимірі  - за січень 2017 мінімальний ЄСВ платника єдиного податку 3723 *22% = 819,06 грн., максимальний ЄСВ - 3723 *22%*15 = 12285,90 грн. І мінімальний і максимальний ЄСВ  з 2018 р. обраховується виходячи із мінімальної зарплати. Станом на 1.01.2017 р. встановлено мінімальну зарплату на рівні 3723 грн./міс.,  прожитковий мінімум – 1762 грн./міс.

 

Залишилася незмінною норма за якою особи,  які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску,  якщо вони є  пенсіонерами  за  віком  або інвалідами  та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі  особи  можуть  бути  платниками  єдиного   внеску  виключно    за    умови   їх   добровільної   участі   у   системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Звітний період подання звітності з ЄСВ ФОПом  за себе – календарний рік (п.8 ст.9 ЗУ Про ЄСВ).

Термін сплати ЄСВ за себе залишився незмінним, а саме за абз.3 п.8.ст.9 Закону про ЄСВ фізичні   особи   -   підприємці,  які  обрали  спрощену  систему оподаткування,   мають   сплачують  єдиний  внесок,  нарахований  за календарний  квартал,  до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за  який сплачується єдиний внесок.

 Детальніше про ЄСВ в нашій статті

Платежі на користь нерезидента. Платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом III цього Кодексу.

Нововведення стосується для всіх платежів.

Основна ставка податку з доходів нерезидента  - 15 %, за винятком деяких видів нарахувань. Податок утримується, а не нараховується. 

У разі,якщо між Україною та країною нерезидента укладено угоду про уникнення подвійного оподаткування та угодою передбачено іншу ставку,та в наявності є всі належні довідки, то застосовується ставка угоди між Україною та країною нерезидента.

Про оподаткування доходів нерезидента дивіться  окрему нашу статтю.

Слід зазначити, що з 01.01.2018 наведено нову редакцію визначення роялті:  роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо-чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі, отримані:

  • як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем");
  • за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);
  • за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
  • за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України;
  • за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем

Згідно із 141.4.2 п.141.4 ст.141 ПКУ визначено, що у випадку виплати роялті нерезиденту, резидент зобов’язаний утримати податок з доходу (з роялті) за ставкою 15% від суми доходу і за рахунок такого доходу та сплатити цей податок до бюджету під час такої виплати. У разі,якщо між Україною та країною нерезидента укладено угоду про уникнення подвійного оподаткування та угодою передбачено іншу ставку, то застосовується ставка угоди між Україною та країною нерезидента.

 

единый налог 2018, изменения единый налог 2018, ФЛП ставки 2018, юрлица единый  налог, юридические лица единый налог, ЕН 2018, платильщики единого налога

1 група  - ФОП (мах дохід 300 тис грн, без найманих)

 

Податковий період – календарний рік (ст 294.1)

2 група – ФОП  (мах. дохід  1,5 млн.грн, мах. 10 найманих співробітників)

 

Податковий період – календарний рік (ст 294.1)

3 група – ФОП та юридичні особи (мах. дохід 5 млн.грн, кількість співробітників не обмежена)

 

Податковий період – календарний квартал (ст 294.1)

4 група - сільськогосподарські товаровиробники ( частка с/г товаровиробництва за попередній податковий рік ≥75 відсотків

 

 

Податковий період – календарний рік (ст 294.1)

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту)

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях)

- для земель водного фонду

- сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту