15

slide1

16

Другие статьи >>>


Мікро , мале, середнє та велике – розміри підприємств та обов’язкові норми для них

 До 2018 року підприємства для визначення свого розміру керувались нормами господарського кодексу.

 З 2018 року норма щодо класифікації підприємство по розміру з’явилась у законі «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Закон 2164-VIII зобов’язав розробити і внести до Верховної Ради України проект закону щодо приведення у відповідність із цим Законом положень Господарського кодексу України в частині критеріїв віднесення суб'єктів господарювання до мікропідприємництва, малого, середнього або великого підприємництва.

Із нового введено поняття підприємства, що становить суспільний інтерес. Це підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств. Тобто і мікропідприємство може бути підприємством суспільного інтересу.

Для зручності критерії  та норми узагальнимо в таблицю. Для віднесення підприємство до певного розміру не обов’язково витримати всі критерії, підприємство відноситься до певного розміру  якщо воно відповідає щонайменше двом критеріям з наведених в стрічках 1-3.

 

Показник

Мікропідприємство

Мале

Середнє

Велике

1

Балансова вартість активів

До 350 тис. євро

До 4 млн. євро

До 20 млн. євро

Понад  20 млн. євро

2

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

До 700 тис. євро

До 8 млн. євро

До 40 млн. євро

Понад  40 млн. євро

3

середня кількість працівників

До 10 осіб

До 50 осіб

До 250 осіб

Понад  250 осіб

4

Належність до підприємств, що становлять суспільний інтерес

Якщо є емітентом цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банком, страховиком, недержавним пенсійним фондом

Якщо є емітентом цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банком, страховиком, недержавним пенсійним фондом

 

Якщо є емітентом цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банком, страховиком, недержавним пенсійним фондом, іншою фінансовою установою

 

Так

5

Наявність бухгалтерії та мінімальна кількість працівників бухгалтерії

Не обов’язково

Не обов’язково

Не обов’язково

Бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше 2 осіб. Крім  недержавних пенсійних фондів та ІСІ.

6

Обов’язковість звітності за МСФЗ

Якщо належать до п-в суспільного інтересу, публічні акціонерні товариства, п-ва, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

 

Якщо належать до п-в суспільного інтересу, публічні акціонерні товариства, п-ва, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Якщо належать до п-в суспільного інтересу, публічні акціонерні товариства, п-ва, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Так

7

скорочена фінансова звітність  (лише баланс та звіт про фінансові результати)

Якщо МСФЗ не обов’язкове, то так

Якщо МСФЗ не обов’язкове, то так

Ні, крім непідприємницьких товариств і представництв іноземних СГД, якщо МСФЗ для них не обов’язкове

Ні

8

Повна звітність

Так, якщо обов’язкове МСФЗ

Так, якщо обов’язкове МСФЗ

Так, крім непідприємницьких товариств і представництв іноземних СГД, якщо МСФЗ для них не обов’язкове

 

Так

9

Звіт про управління

Ні

Ні

Так, але мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

 

Так

10

Оприлюднення річної фінансової звітності з аудиторським висновком  на власній веб-сторінці

Тільки для п-в суспільного інтересу, публічних акціонерних товариств, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та п-ва, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення до 30 квітня;

Інші фінансові установи – до 1 червня

 

Тільки для п-в суспільного інтересу, публічних акціонерних товариств, суб'єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та п-ва, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення до 30 квітня

Інші фінансові установи – до 1 червня

 

Так, до 1 червня

Так.

До 30 квітня крім великих п-в,які не є емітентом цінних паперів;

До 01 червня для великих п-в, які не є емітентом цінних паперів.

11

Забезпечення доступності фінансової звітності за місцезнаходженням підприємства

Так

Так

Так

Так

 Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного року.

 Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання річної фінансової звітності.

 Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії підприємств.

 Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації. Підприємства зобов'язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

 Підприємства зобов'язані подавати фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.

  Дата публікації 02.01.2018

 

 Микропредприятие 2018, малое предприятие 2018, среднее предприятие 2018, большоне предприятие 2018, критерии размера предприятий, определение размера предприятий, как отнести предприятие к малому, малое и микро-предприятие, размер предприятия, размер ООО, размер ОАО, предприятие общественного интереса, какое предприятие, приналежность предприятий, микро ООО, микро общество, малое ООО, малое общество, среднее ООО, среднее общество, большое ООО, большое обществоhfpkbxbz d hfpvthf[ j,otcnd? Vfkt gslghb’vcndj? Vsrhj gslghb’vcndj? Cthtly’ gslghb’vcndj? Dtkbrt gslghb’vcndj

1 група  - ФОП (мах дохід 300 тис грн, без найманих)

 

Податковий період – календарний рік (ст 294.1)

2 група – ФОП  (мах. дохід  1,5 млн.грн, мах. 10 найманих співробітників)

 

Податковий період – календарний рік (ст 294.1)

3 група – ФОП та юридичні особи (мах. дохід 5 млн.грн, кількість співробітників не обмежена)

 

Податковий період – календарний квартал (ст 294.1)

4 група - сільськогосподарські товаровиробники ( частка с/г товаровиробництва за попередній податковий рік ≥75 відсотків

 

 

Податковий період – календарний рік (ст 294.1)

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту)

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях

для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях)

- для земель водного фонду

- сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту