15

slide1

16

Законом України "Про внесення змін до закону України "Про страхування" встановлені певні вимоги щодо формування статутного капіталу страховика, його фондів та резервів.

Мінімальний розмір статутного капіталу встановлюється в сумі еквівалентній 1 млн. ЄВРО для страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, та 1,5 млн. ЄВРО для страховиків, що здійснюють операції по страхуванню життя

Статутний капітал страховика має бути сплачений виключно у грошовій формі. Граничний розмір внесків до статутного капіталу інших страховиків не може бути більшим за 30 % власного статутного капіталу, а розмір внеску до статутного капіталу окремого страховика не може перевищувати 10 % власного статутного капіталу.

Страховиками в Україні можуть бути тільки резиденти. Крім того, статутний капітал страхових компаній не може формуватися за рахунок:
– кредитів;
– коштів, що отримані під заставу;
– страхових резервів;
– векселів.

Слід підкреслити, що на відміну від інших господарських товариств, внески засновників до статутного капіталу не можуть здійснюватись у формі нематеріальних активів.

Для забезпечення платоспроможності, фінансової стійкості та надійності страховика обов'язковою умовою його діяльності є:
– наявність сплаченого статутного капіталу (не менше 1 млн. та 1,5 млн. ЄВРО);
– наявність гарантійного фонду, який складається із спеціальних фондів, резервних фондів, нерозподіленого прибутку;
– створення страхових резервів, достатніх для майбутніх страхових виплат;
– наявність вільних резервів, які створюються за рахунок прибутку;
– перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом.